ⓘ Pol Beh Bala Hiong

                                     

ⓘ Pol Beh Bala Hiong

Pol Beh Bala Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Simakan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.459 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.718 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.