ⓘ Surmaq Hiong

                                     

ⓘ Surmaq Hiong

Surmaq Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.018 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.050 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.