ⓘ Licharegi-ye Hasan Rud Hiong

                                     

ⓘ Licharegi-ye Hasan Rud Hiong

Licharegi-ye Hasan Rud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Bandar-e Anzali Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.149 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.335 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.