ⓘ Khosuyeh Hiong

                                     

ⓘ Khosuyeh Hiong

Khosuyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.367 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.641 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.