ⓘ Khalili Hiong

                                     

ⓘ Khalili Hiong

Khalili Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Gerash Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 937 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.720 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.