ⓘ Gel-e Sefid Hiong

                                     

ⓘ Gel-e Sefid Hiong

Gel-e Sefid Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.753 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.347 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.