ⓘ Chahardeh Hiong

                                     

ⓘ Chahardeh Hiong

Chahardeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astaneh-ye Ashrafiyeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.392 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.214 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.