ⓘ Lūi-pia̍t:Hái-chha̍t

E-khò͘

E-khò͘ sī tùi 13 sè-kí kàu 16 sè-kí chi-kan tī Tang-a oa̍h-tōng ê hái-chha̍t ê chheng-ho͘. In hō ka-kī sī Ji̍t-pún ê lâng, tùi án-ni hō͘ chèng-hú hō choè E-khò͘.

                                     

Su-lia̍h

Su-lia̍h-chiá sī hông chhiáⁿ--khì chham-ka hái-chiàn oa̍h-tāng ê hái-chha̍t chûn he̍k-chiá jîn-oân. In it-poaⁿ keng-kòe chèng-hú ê su-lia̍h hí-khó, ē-tàng tùi gōa-kok sè-le̍k ê chûn-lām hoat-tōng kong-kek he̍k-chiá chiàm-iú.