ⓘ Sin-hūn ê Sū-kiāⁿ

                                     

ⓘ Sin-hūn ê Sū-kiāⁿ

Sin-hūn ê Sū-kiāⁿ sī Arthur Conan Doyle chhòng-chok ê Sherlock Holmes hē-lia̍t ê kî-tiong chi̍t phiⁿ toán-phian siáu-soat. I āu-lâi hām kî-thaⁿ 11 phiⁿ toán-phian siáu-soat tâng-chê siu-lo̍k tī 1892 nî chhut-pán ê Sherlock Holmes ê Mō͘-hiám lāi-bīn.

                                     

1848 nî Hoat-kok

8 goe̍h 19 ji̍t: Gustave Caillebotte, ōe-ka. 1894 nî kòe-sin. 6 goe̍h 7 ji̍t: Paul Gauguin, ōe-ka. 1903 nî kòe-sin. 2 goe̍h 16 ji̍t: Octave Mirbeau, kio̍k-chok-ka. 1917 nî kòe-sin.

                                     

1844 nî Hoat-kok

1 goe̍h 7 ji̍t: Bernadette Soubirous. 1879 nî kòe-sin. 9 goe̍h 25 ji̍t: Sarah Bernhardt, ián-oân. Comédie-Française hōe-oân. 1923 nî kòe-sin. 4 goe̍h 16 ji̍t: Anatole France, chok-ka. 1924 nî kòe-sin.

                                     

1840 nî Hoat-kok

11 goe̍h 14 ji̍t: Claude Monet, ōe-ka. 1926 nî kòe-sin. 11 goe̍h 12 ji̍t: Auguste Rodin, tiau-khek-ka. 1917 nî kòe-sin. 4 goe̍h 12 ji̍t: Émile Zola, siáu-soat-ka. 1902 nî kòe-sin.

                                     

1839 nî Hoat-kok

10 goe̍h 30 ji̍t: Alfred Sisley, Liân-ha̍p Ông-kok ōe-ka. 1899 nî kòe-sin. 1 goe̍h 19 ji̍t: Paul Cézanne, ōe-ka. 1906 nî kòe-sin. 3 goe̍h 16 ji̍t: Sully Prudhomme, si-jîn. 1907 nî kòe-sin.

                                     

1887 nî Hoat-kok

5 goe̍h 31 ji̍t: Saint-John Perse, si-jîn. tāi-sài. 1975 nî kòe-sin. 10 goe̍h 6 ji̍t: Le Corbusier, kiàn-tio̍k-su. 1965 nî kòe-sin. 7 goe̍h 28 ji̍t: Marcel Duchamp, tiau-khek-ka. 1968 nî kòe-sin.

                                     

1871 nî Hoat-kok

1 goe̍h 7 ji̍t: Émile Borel, sò͘-ha̍k-ka. Hoat-kok kok-hōe gī-oân. 1956 nî kòe-sin. 5 goe̍h 6 ji̍t: Victor Grignard, hòa-ha̍k-ka. 1935 nî kòe-sin. 7 goe̍h 10 ji̍t: Marcel Proust, siáu-soat-ka. 1922 nî kòe-sin.