ⓘ Seren del Grappa

                                     

ⓘ Seren del Grappa

Tī Seren del Grappa ê sì-ûi ū Alano di Piave, Arsiè, Cismon del Grappa, Feltre, Fonzaso, Paderno del Grappa, kap Quero téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.