ⓘ Torre Mondovì

                                     

ⓘ Torre Mondovì

Tī Torre Mondovì ê sì-ûi ū Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Pamparato, Roburent, Vicoforte, kap San Michele Mondovì téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.