ⓘ Monasterolo Casotto

                                     

ⓘ Monasterolo Casotto

Tī Monasterolo Casotto ê sì-ûi ū Lisio, Mombasiglio, Pamparato, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Viola, kap Scagnello téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.