ⓘ Tē-lí

Jerez de la Frontera

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Algar, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Arcos de la Frontera, San José del Valle, Ubrique, Alcalá de los Gazules, Paterna de Rivera, Medina-Sidonia, Puerto Real, Lebrija, El Cuervo de Sevilla, Cortes de la Frontera.

Buitrago del Lozoya

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Villavieja del Lozoya, Gascones, La Serna del Monte, Piñuécar-Gandullas, Puentes Viejas, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.

Villarejo de Salvanés

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Colmenar de Oreja, Belmonte de Tajo, Valdelaguna, Perales de Tajuña, Tielmes, Carabaña, Valdaracete, Fuentidueña de Tajo, Villamanrique de Tajo, Santa Cruz de la Zarza, Villarrubia de Santiago.

                                     

ⓘ Tē-lí

Chia sī kài-siāu tē-lí kho-ha̍k, nā koan-hē hong-súi ê ì-sù, khòaⁿ tē-lí kham-û.

Tē-lí ia̍h sī tē-lí-ha̍k sī chi̍t mn̂g ha̍k-būn, choan-bûn gián-kiù Tē-kiû téng iû-kî tē-piáu ê sèng-chit, oa̍h-mi̍h ê khiā-khí chêng-hêng, ia̍h sī kok chióng ê hiān-siōng. Tē-lí gián-kiù ū 4 khoán chú-iàu ê thôan-thóng, pau-koat tùi chū-jiân kap jîn-bûn hiān-siōng ê khong-kan hun-sek, khu-he̍k gián-kiù, lâng kap thó͘-tē ê koan-hē, kap tē-kiû kho-ha̍k. Tē-lí-ha̍k ē-sài hun chò nn̄g-ê toā hun-ki, tio̍h sī chū-jiân tē-lí-ha̍k kap jîn-bûn tē-lí-ha̍k.

                                     

1. Iōng-gí

Tang-iûⁿ kok-ka pí-lūn Ji̍t-pún teh siat-kè ha̍k-hāu kho-bo̍k ê sî, tiāⁿ kā "tē-lí" ēng chò tē-lí tì-sek ha̍k-si̍p ê ì-sù, kā "tē-lí-ha̍k" tòng chò tùi tē-lí būn-tê ê tiâu-cha kiam hun-sek téng gián-kiù khang-khòe ê ì-sù. Nā chiàu chit chióng lí-lō͘, "tē-lí" sī gián-kiù hó-sè ê tì-sek; "tē-lí-ha̍k" sī kap gián-kiù pún-sin khah ū koan-hē ê tāi-chì.

                                     

O͘-ji̍t-lí

O͘-ji̍t-lí sī Tâi-tiong-chhī O͘-ji̍t-khu ē-kha ê lí, tiàm tī Ô-ji̍t-khu ê tiong-sim tē-tāi. O͘-ji̍t-lí kap Ô͘-ji̍t-lí 湖日里 bô kāng. Khu-kong-só͘ kap chhia-thâu lóng siat tī chia. Kau-thong lī-piān.

                                     

Pa-lí 8 khu

Palais de lÉlysée Hoat-kok Chóng-thóng-hú Champs-Élysées Grand Palais Place de la Concorde kap Obélisque Arc de Triomphe kap Place Charles-de-Gaulle Petit Palais

                                     

Tāi-lí Pe̍k-cho̍k Chū-tī-chiu

Éng-pêng-koān 永平縣 Ho̍k-khèng-koān 鶴慶縣 Lâm-kàn Î-cho̍k Chū-tī-koān 南澗彝族自治縣 Pin-chhoan-koān 賓川縣 Mí-tō͘-koān 彌渡縣 Jī-goân-koān 洱源縣 Iōng-pí Î-cho̍k Chū-tī-koān 漾濞彝族自治縣 Hûn-liông-koān 雲龍縣 Gûi-san Î-cho̍k Hoê-cho̍k Chū-tī-koān 巍山彝族回族自治縣 Tāi-lí-chhī 大理市 Siông-hûn-koān 祥雲縣 Kiàm-chhoan-koān 劍川縣

                                     

Tâi-tiong-chhī tē-chhit-kî chhī-tē tiông-ōe-khu

Tâi-tiong-chhī tē-chhit-kî chhī-tē tiông-ōe-khu tī Tâi-tiong-chhī Lâm-tūn-khu kah Sai-tūn-khu lāi, sī Tâi-tiong-chhī ê 1-ê kong-pān tiông-ōe-khu, biān-chek 3.53 Pêng-hong-kong-lí.

                                     

LAlcora

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Borriol, Castellón de la Plana, Costur, Fanzara, Figueroles, Lucena del Cid, Onda, Ribesalbes, Vilafamés, Sant Joan de Moró.