ⓘ 11 goe̍h 30 ji̍t

                                     

ⓘ 11 goe̍h 30 ji̍t

11 goe̍h 30 ji̍t, iā sī kóng 11 goe̍h 30 hō, chiàu Gregorius Le̍k-hoat lâi-kóng sī 11 goe̍h ê tē 30 ji̍t, koh sī pêng-nî ê tē 334 ji̍t, lūn-nî ê tē 335 ji̍t, lî nî-bóe iáu-ū 31 ji̍t.