ⓘ A-chiu

Mitkin (Volgograd Chiu)

Mitkin sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Volgograd Chiu Alexeyevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 2 ê lâng tòa.

Parizhskaya Kommuna (Volgograd Chiu)

Parizhskaya Kommuna sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Volgograd Chiu Frolovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 2 ê lâng tòa.

                                     

ⓘ A-chiu

 • Bián-tiān
 • Ku-pí-lō͘ -- pō͘-hūn tī Au-chiu
 • Artsakh Kiōng-hô-kok -- pō͘-hūn sêng-jīn
 • Nepal
 • Gruzia
 • Pakistan
 • Láu-o
 • Su-lī-a
 • Maldives
 • A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok
 • Hui-li̍p-pin
 • Qatar
 • Palestine Kok -- pō͘-hūn sêng-jīn
 • Ji̍t-pún
 • Armenia
 • Kazakhstan -- pō͘-hūn tī Au-chiu
 • Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
 • Saudi A-la-pek
 • Ìn-nî -- pō͘-hūn tī Tāi-iûⁿ-chiu
 • Lâm Ossetia -- pō͘-hūn tī Au-chiu, pō͘-hūn sêng-jīn
 • Má-lâi-se-a
 • Thài-kok
 • Uzbekistan
 • Abkhazia -- pō͘-hūn tī Au-chiu, pō͘-hūn sêng-jīn
 • Turkmenistan
 • Yemen
 • Sri Lanka
 • Lī-pa-lùn
 • Iran
 • Kuwait
 • Tang Timor -- pō͘-hūn tī Tāi-iûⁿ-chiu
 • Bahrain
 • Bûn-lâi
 • Tâi-oân -- pō͘-hūn sêng-jīn
 • Tiong-kok
 • Tajikistan
 • Thó͘-ní-kî -- pō͘-hūn tī Au-chiu
 • Iok-tàn
 • Ìn-tō͘
 • Azerbaijan -- pō͘-hūn tī Au-chiu
 • Tāi-hân Bîn-kok
 • Bông-kó͘
 • Bhutan
 • Sin-ka-pho
 • Kán-po͘-chē
 • Lō͘-se-a
 • Ai-ki̍p -- pō͘-hūn tī Hui-chiu
 • Í-sek-lia̍t
 • Iraq
 • Oa̍t-lâm
 • Kyrgyzstan
 • Afghanistan
 • Pak Ku-pí-lō͘ -- pō͘-hūn tī Au-chiu, pō͘-hūn sêng-jīn
 • Bangladesh
 • Oman
                                     

A-lian-chng

A-lian-chng sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Ko-hiông-chiu Kong-san-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Ko-hiông-chhī A-lian-khu.

                                     

Amur Chiu

Amur Chiu tī chèng-tī kap keng-chè siōng, pī oe̍h-hun tī Oán-tong Liân-pang Koán-khu kap Oán-tong Keng-chè Tē-khu ê hoān-ûi lāi. Amur Chiu pun chò 20 ê koān raion: Tambovsky Svobodnensky Ivanovsky Bureysky Mikhaylovsky Selemdzhinsky Mazanovsky Tyndinsky Magdagachinsky Zeysky Arkharinsky Zavitinsky Belogorsky Skovorodinsky Seryshevsky Blagoveshchensky Oktyabrsky Shimanovsky Romnensky Konstantinovsky

                                     

Turino (Vladimir Chiu)

Turino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Sobinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 2 ê lâng tòa.

                                     

Znamenskoye (Vladimir Chiu)

Znamenskoye sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Kirzhachsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 6 ê lâng tòa.

                                     

Nagornoye (Vladimir Chiu)

Nagornoye sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Sudogodsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1 ê lâng tòa.

                                     

Voronovo (Vladimir Chiu)

Voronovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Petushinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 2 ê lâng tòa.

                                     

Yekaterinovka (Vladimir Chiu)

Yekaterinovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Selivanovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 9 ê lâng tòa.

                                     

Kalinin (Volgograd Chiu)

Kalinin sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Volgograd Chiu Kumylzhensky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 4 ê lâng tòa.

                                     

Blizhny (Volgograd Chiu)

Blizhny sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Volgograd Chiu Kumylzhensky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 2 ê lâng tòa.

                                     

Gordeyevka (Bryansk Chiu)

Gordeyevka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bryansk Chiu Gordeyevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 3.109 ê lâng tòa.