ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 85

Bayaz

Bayaz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Anar Kūn Tiong-iong Koān Bayaz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.403 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 802 hō͘ jîn-ke.

Kavaru (Bam)

Kavaru sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bam Kūn Tiong-iong Koān Deh Bakri Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Vakilabad (Arzuiyeh)

Vakilabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Arzuiyeh Kūn Tiong-iong Koān Vakilabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.010 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 859 hō͘ jîn-ke.

Deh Bakri

Deh Bakri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bam Kūn Tiong-iong Koān Deh Bakri Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.008 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.262 hō͘ jîn-ke.

Sargari

Sargari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rigan Kūn Tiong-iong Koān Gavkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Mahmudiyeh (Rafsanjan)

Mahmudiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rafsanjan Kūn Tiong-iong Koān Razmavaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Bala Rudkhaneh

Bala Rudkhaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Narmashir Kūn Tiong-iong Koān Posht Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Bariku

Bariku sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Tiong-iong Koān Madvarat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Taranj

Taranj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Tiong-iong Koān Madvarat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Bon La

Bon La sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Tiong-iong Koān Meymand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Cham-e Dehqan

Cham-e Dehqan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ramhormoz Kūn Tiong-iong Koān Howmeh-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Feyzabad (Nain)

Feyzabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Lay Siyah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Dowlatabad (Nain)

Dowlatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Mehrabad (Kuhestan)

Mehrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Kheyrabad (Kuhestan)

Kheyrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Jezlan

Jezlan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Lay Siyah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

Jalalabad (Kuhestan)

Jalalabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Qaleh Dar

Qaleh Dar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Lay Siyah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 9 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Gonbad Bahram

Gonbad Bahram sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Jiroft Kūn Sarduiyeh Koān Gevar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Gol Kandi

Gol Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rudbar-e Jonubi Kūn Jazmurian Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Qaleh-ye Qasem

Qaleh-ye Qasem sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andimeshk Kūn Alvar-e Garmsiri Koān Hoseyniyeh Hiong ê chng-thâu.

Sharu

Sharu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andimeshk Kūn Alvar-e Garmsiri Koān Qilab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Darvish Ahmad

Darvish Ahmad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Tiong-iong Koān Shalal and Dasht-e Gol Hiong ê chng-thâu.

Lesquielles-Saint-Germain

Tī Lesquielles-Saint-Germain ê sì-ûi ū Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Guise, Hannapes, Iron, Tupigny, Vadencourt, Grand-Verly, kap Villers-lès-Guise téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Saint-Claud

Tī Saint-Claud ê sì-ûi ū Cellefrouin, Le Grand-Madieu, Roumazières-Loubert, Lussac, Nieuil, Parzac, kap Saint-Laurent-de-Céris téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Cognac, France

Tī Cognac ê sì-ûi ū Boutiers-Saint-Trojan, Châteaubernard, Cherves-Richemont, Javrezac, Merpins, kap Saint-Laurent-de-Cognac téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Pino sulla Sponda del Lago Maggiore

Tī Pino sulla Sponda del Lago Maggiore ê sì-ûi ū Tronzano Lago Maggiore, Veddasca, Maccagno, Brissago, kap Gambarogno téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Castiglione Torinese

Tī Castiglione Torinese ê sì-ûi ū Baldissero Torinese, Gassino Torinese, Pavarolo, San Mauro Torinese, kap Settimo Torinese téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Laygazan

Laygazan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Tiong-iong Koān Lavan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Mazraeh-ye Seyyed

Mazraeh-ye Seyyed sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Mehriz Kūn Tiong-iong Koān Aqda Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Yahyaabad-e Bala

Yahyaabad-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Kashan Kūn Tiong-iong Koān Miyandasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Jaydasht

Jaydasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Firuzabad Kūn Tiong-iong Koān Jaydasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 6.389 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.294 hō͘ jîn-ke.

Gol Bagh

Gol Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Sari Kūn Chahardangeh Koān Chahardangeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Hoseynabad (Qatruyeh)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Neyriz Kūn Qatruyeh Koān Qatruyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Aliabad (Saduq)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Saduq Kūn Tiong-iong Koān Kezab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Tugah

Tugah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Tiong-iong Koān Jahangiri Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Deh Askar

Deh Askar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Behabad Kūn Asfyj Koān Faragheh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Cheshmeh Now

Cheshmeh Now sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Nir Koān Zardeyn Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Miyan Deh (Fasa)

Miyan Deh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Fasa Kūn Shibkaveh Koān Miyan Deh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.524 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.268 hō͘ jîn-ke.

Shamsabad (Masjed Soleyman)

Shamsabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Tiong-iong Koān Jahangiri Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Aliabad (Kharanaq)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Ardakan Kūn Kharanaq Koān Sabzdasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Chah-e Shomareh-ye Do

Chah-e Shomareh-ye Do sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Aran va Bidgol Kūn Kavirat Koān Kavirat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Nasrabad (Zarand)

Nasrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Zarand Kūn Yazdanabad Koān Yazdanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Cheshmeh Sefid (Shahrud)

Cheshmeh Sefid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Shahrud Kūn Tiong-iong Koān Torud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Band-e Mahmud

Band-e Mahmud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Qaleh Ganj Kūn Chah Dadkhoda Koān Marz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Mohammadabad (Dehaj)

Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Dehaj Koān Dehaj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Harang

Harang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bastak Kūn Kukherd Koān Mehran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.531 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 896 hō͘ jîn-ke.

Sustan

Sustan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Lahijan Kūn Tiong-iong Koān Layl Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.341 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.229 hō͘ jîn-ke.

Cheshmeh Abdollah

Cheshmeh Abdollah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Golgir Koān Tombi Golgir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Rezaabad (Mehriz)

Rezaabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Mehriz Kūn Tiong-iong Koān Rabatat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.