ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 84

Lesquielles-Saint-Germain

Tī Lesquielles-Saint-Germain ê sì-ûi ū Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Guise, Hannapes, Iron, Tupigny, Vadencourt, Grand-Verly, kap Villers-lès-Guise téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Saint-Claud

Tī Saint-Claud ê sì-ûi ū Cellefrouin, Le Grand-Madieu, Roumazières-Loubert, Lussac, Nieuil, Parzac, kap Saint-Laurent-de-Céris téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Cognac, France

Tī Cognac ê sì-ûi ū Boutiers-Saint-Trojan, Châteaubernard, Cherves-Richemont, Javrezac, Merpins, kap Saint-Laurent-de-Cognac téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Pino sulla Sponda del Lago Maggiore

Tī Pino sulla Sponda del Lago Maggiore ê sì-ûi ū Tronzano Lago Maggiore, Veddasca, Maccagno, Brissago, kap Gambarogno téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Castiglione Torinese

Tī Castiglione Torinese ê sì-ûi ū Baldissero Torinese, Gassino Torinese, Pavarolo, San Mauro Torinese, kap Settimo Torinese téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Laygazan

Laygazan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Tiong-iong Koān Lavan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Mazraeh-ye Seyyed

Mazraeh-ye Seyyed sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Mehriz Kūn Tiong-iong Koān Aqda Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Yahyaabad-e Bala

Yahyaabad-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Kashan Kūn Tiong-iong Koān Miyandasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Jaydasht

Jaydasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Firuzabad Kūn Tiong-iong Koān Jaydasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 6.389 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.294 hō͘ jîn-ke.

Gol Bagh

Gol Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Sari Kūn Chahardangeh Koān Chahardangeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Hoseynabad (Qatruyeh)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Neyriz Kūn Qatruyeh Koān Qatruyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Aliabad (Saduq)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Saduq Kūn Tiong-iong Koān Kezab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Tugah

Tugah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Tiong-iong Koān Jahangiri Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Deh Askar

Deh Askar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Behabad Kūn Asfyj Koān Faragheh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Cheshmeh Now

Cheshmeh Now sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Nir Koān Zardeyn Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Miyan Deh (Fasa)

Miyan Deh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Fasa Kūn Shibkaveh Koān Miyan Deh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.524 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.268 hō͘ jîn-ke.

Shamsabad (Masjed Soleyman)

Shamsabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Tiong-iong Koān Jahangiri Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Aliabad (Kharanaq)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Ardakan Kūn Kharanaq Koān Sabzdasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Chah-e Shomareh-ye Do

Chah-e Shomareh-ye Do sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Aran va Bidgol Kūn Kavirat Koān Kavirat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Nasrabad (Zarand)

Nasrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Zarand Kūn Yazdanabad Koān Yazdanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Cheshmeh Sefid (Shahrud)

Cheshmeh Sefid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Shahrud Kūn Tiong-iong Koān Torud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Band-e Mahmud

Band-e Mahmud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Qaleh Ganj Kūn Chah Dadkhoda Koān Marz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Mohammadabad (Dehaj)

Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Dehaj Koān Dehaj Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Harang

Harang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bastak Kūn Kukherd Koān Mehran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.531 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 896 hō͘ jîn-ke.

Sustan

Sustan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Lahijan Kūn Tiong-iong Koān Layl Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.341 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.229 hō͘ jîn-ke.

Cheshmeh Abdollah

Cheshmeh Abdollah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Golgir Koān Tombi Golgir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Rezaabad (Mehriz)

Rezaabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Mehriz Kūn Tiong-iong Koān Rabatat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Hasanabad-e Yek (Sirjan)

Hasanabad-e Yek sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Pariz Koān Pariz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Batuli

Batuli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ramshir Kūn Tiong-iong Koān Abdoliyeh-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Aqa Qoli

Aqa Qoli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Tiong-iong Koān Jahangiri Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Murd (Izeh)

Murd sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Izeh Kūn Dehdez Koān Dehdez Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Tayyareh

Tayyareh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shush Kūn Shavur Koān Ahudasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Margha

Margha sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Izeh Kūn Dehdez Koān Dehdez Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Daharan

Daharan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Manujan Kūn Aseminun Koān Deh Kahan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Kuganak

Kuganak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Chadegan Kūn Chenarud Koān Chenarud-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Chaqa Deh

Chaqa Deh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Shahin Shahr kap Meymeh Kūn Meymeh Koān Vandadeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Ashkuh

Ashkuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Saduq Kūn Khezrabad Koān Narestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Sardab-e Bala

Sardab-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Fereydunshahr Kūn Tiong-iong Koān Cheshmeh Langan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Esfarjan

Esfarjan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Shahreza Kūn Tiong-iong Koān Esfarjan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.724 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 838 hō͘ jîn-ke.

Musaabad (Dehaqan)

Musaabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Dehaqan Kūn Tiong-iong Koān Musaabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.628 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.077 hō͘ jîn-ke.

Shahin Shahr Industrial Complex

Shahin Shahr Industrial Complex sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Shahin Shahr kap Meymeh Kūn Tiong-iong Koān Borkhar-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō ...

Do Kuhak (Shiraz)

Do Kuhak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Shiraz Kūn Tiong-iong Koān Derak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.453 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.115 hō͘ jîn-ke.

Tang-e Pol

Tang-e Pol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Golgir Koān Tombi Golgir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Fedashkuyeh

Fedashkuyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Fasa Kūn Shibkaveh Koān Fedashkuyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.686 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.114 hō͘ jîn-ke.

Neuwiller-lès-Saverne

Tī Neuwiller-lès-Saverne ê sì-ûi ū Bouxwiller, Dossenheim-sur-Zinsel, Eckartswiller, Ernolsheim-lès-Saverne, Eschbourg, La Petite-Pierre, Saint-Jean-Saverne, kap Weiterswiller téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Baignes-Sainte-Radegonde

Tī Baignes-Sainte-Radegonde ê sì-ûi ū Chantillac, Lamérac, Montchaude, Touvérac, Bran, Léoville, Mortiers, Saint-Maigrin, Vanzac, kap Bors, Canton of Baignes-Sainte-Radegonde téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Coudekerque-Branche

Tī Coudekerque-Branche ê sì-ûi ū Dunkirk, Téteghem-Coudekerque-Village, Cappelle-la-Grande, kap Coudekerque-Village téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Shahidabad (Babol)

Shahidabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babol Kūn Bandpey-ye Gharbi Koān Shahidabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.152 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 873 hō͘ jîn-ke.

Ab Gorazi

Ab Gorazi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Tiong-iong Koān Qaleh Tall Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Bon Tut

Bon Tut sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Dehaj Koān Jowzam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 40 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 18 hō͘ jîn-ke.