ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 213

Tiông-hi-mn̂g

Tiông-hi-mn̂g, ì-sù sī sēng-sè heng-liông kong-hui phó͘-chiàu, thó͘-miâ Sió-lâm-mn̂g, sī kó͘-chá Tâi-pak-siâⁿ ê chi̍t ê siâⁿ-mn̂g.

Hol

Hol sī Nô͘-ui Buskerud Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Hol. Choân siâⁿ jîn-kháu 4.438 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1858.4 pêng-hong kong-lí.

Sola

Sola sī Nô͘-ui Rogaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Sola. Choân siâⁿ jîn-kháu 21.446 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 69.53 pêng-hong kong-lí.

Larvik

Larvik sī Nô͘-ui Vestfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Larvik. Choân siâⁿ jîn-kháu 41.723 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 534.66 pêng-hong kong-lí.

Åmot

Åmot sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Rena. Choân siâⁿ jîn-kháu 4.329 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1339.87 pêng-hong kong-lí.

Stavanger

Stavanger sī Nô͘-ui Rogaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Stavanger. Choân siâⁿ jîn-kháu 119.586 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 71.4 pêng-hong kong-lí.

Sande

Sande sī Nô͘-ui Vestfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Sande. Choân siâⁿ jîn-kháu 7.999 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 178.28 pêng-hong kong-lí.

Drammen

Drammen sī Nô͘-ui Buskerud Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Drammen. Choân siâⁿ jîn-kháu 60.145 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 137.46 pêng-hong kong-lí.

Sarpsborg

Sarpsborg sī Nô͘-ui Østfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Sarpsborg. Choân siâⁿ jîn-kháu 51.053 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 405.61 pêng-hong kong-lí.

Tromsø

Tromsø sī Nô͘-ui Troms Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Tromsø. Choân siâⁿ jîn-kháu 65.286 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 2566.26 pêng-hong kong-lí.

Bodø

Bodø sī Nô͘-ui Nordland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Bodø. Choân siâⁿ jîn-kháu 46.049 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1392.08 pêng-hong kong-lí.

Trondheim

Trondheim sī Nô͘-ui Sør-Trøndelag Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Trondheim. Choân siâⁿ jîn-kháu 165.191 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 342.24 pêng-hong kong-lí.

Arendal

Arendal sī Nô͘-ui Aust-Agder Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Arendal. Choân siâⁿ jîn-kháu 40.701 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 269.86 pêng-hong kong-lí.

Kristiansand

Kristiansand sī Nô͘-ui Vest-Agder Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Kristiansand. Choân siâⁿ jîn-kháu 78.919 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 276.78 pêng-hong kong-lí.

Steinkjer

Steinkjer sī Nô͘-ui Nord-Trøndelag Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Steinkjer. Choân siâⁿ jîn-kháu 20.672 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1564.26 pêng-hong kong-lí.

Leikanger

Leikanger sī Nô͘-ui Sogn og Fjordane Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Hermansverk. Choân siâⁿ jîn-kháu 2.179 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 180.02 pêng-hong kong-lí.

Aure

Aure sī Nô͘-ui Møre og Romsdal Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Aure. Choân siâⁿ jîn-kháu 3.530 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 644.18 pêng-hong kong-lí.

Molde

Molde sī Nô͘-ui Møre og Romsdal Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Molde. Choân siâⁿ jîn-kháu 24.294 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 362.6 pêng-hong kong-lí.

Berg

Berg sī Nô͘-ui Troms Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Skaland. Choân siâⁿ jîn-kháu 937 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 294.02 pêng-hong kong-lí.

Tinn

Tinn sī Nô͘-ui Telemark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Rjukan. Choân siâⁿ jîn-kháu 6.066 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 2044.94 pêng-hong kong-lí.

Flakstad

Flakstad sī Nô͘-ui Nordland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Ramberg. Choân siâⁿ jîn-kháu 1.441 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 178.07 pêng-hong kong-lí.

Lenvik

Lenvik sī Nô͘-ui Troms Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Finnsnes. Choân siâⁿ jîn-kháu 11.160 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 892.51 pêng-hong kong-lí.

Elverum

Elverum sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Elverum. Choân siâⁿ jîn-kháu 19.465 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1229.32 pêng-hong kong-lí.

Strand

Strand sī Nô͘-ui Rogaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Jørpeland. Choân siâⁿ jîn-kháu 10.894 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 218.17 pêng-hong kong-lí.

Lier

Lier sī Nô͘-ui Buskerud Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Lierbyen. Choân siâⁿ jîn-kháu 22.700 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 301.27 pêng-hong kong-lí.

Sund

Sund sī Nô͘-ui Hordaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Skogsvåg. Choân siâⁿ jîn-kháu 5.795 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 99.69 pêng-hong kong-lí.

Re

Re sī Nô͘-ui Vestfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Revetal. Choân siâⁿ jîn-kháu 8.443 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 224.6 pêng-hong kong-lí.

Os

Os sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Os. Choân siâⁿ jîn-kháu 2.047 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1040.45 pêng-hong kong-lí.

Gran

Gran sī Nô͘-ui Oppland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Jaren. Choân siâⁿ jîn-kháu 13.189 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 758.24 pêng-hong kong-lí.

Bø sī Nô͘-ui Telemark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Bø. Choân siâⁿ jîn-kháu 5.436 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 263.11 pêng-hong kong-lí.

Nome

Nome sī Nô͘-ui Telemark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Ulefoss. Choân siâⁿ jîn-kháu 6.601 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 429.67 pêng-hong kong-lí.

Nes

Nes sī Nô͘-ui Akershus Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Årnes. Choân siâⁿ jîn-kháu 18.510 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 637.34 pêng-hong kong-lí.

Vang

Vang sī Nô͘-ui Oppland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Vang. Choân siâⁿ jîn-kháu 1.582 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1505.24 pêng-hong kong-lí.

Grue

Grue sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Kirkenær. Choân siâⁿ jîn-kháu 5.078 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 837.18 pêng-hong kong-lí.

Lom

Lom sī Nô͘-ui Oppland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Fossbergom. Choân siâⁿ jîn-kháu 2.407 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1968.58 pêng-hong kong-lí.

Hof

Hof sī Nô͘-ui Vestfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Hof. Choân siâⁿ jîn-kháu 3.066 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 163.13 pêng-hong kong-lí.

Askim

Askim sī Nô͘-ui Østfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Askim. Choân siâⁿ jîn-kháu 14.472 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 69.14 pêng-hong kong-lí.

Asker

Asker sī Nô͘-ui Akershus Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Asker. Choân siâⁿ jîn-kháu 52.922 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 100.71 pêng-hong kong-lí.

Alta

Alta sī Nô͘-ui Finnmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Alta. Choân siâⁿ jîn-kháu 18.272 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 3849.44 pêng-hong kong-lí.

Ål

Ål sī Nô͘-ui Buskerud Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Ål. Choân siâⁿ jîn-kháu 4.686 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1171.29 pêng-hong kong-lí.

Fet

Fet sī Nô͘-ui Akershus Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Fetsund. Choân siâⁿ jîn-kháu 9.963 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 176.36 pêng-hong kong-lí.

Sandnes

Sandnes sī Nô͘-ui Rogaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Sandnes. Choân siâⁿ jîn-kháu 62.037 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 304.54 pêng-hong kong-lí.

Sel

Sel sī Nô͘-ui Oppland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Otta. Choân siâⁿ jîn-kháu 6.005 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 904.7 pêng-hong kong-lí.

Marker

Marker sī Nô͘-ui Østfold Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Ørje. Choân siâⁿ jîn-kháu 3.463 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 412.91 pêng-hong kong-lí.

Hole

Hole sī Nô͘-ui Buskerud Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Vik. Choân siâⁿ jîn-kháu 5.622 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 197.64 pêng-hong kong-lí.

Tolga

Tolga sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Tolga. Choân siâⁿ jîn-kháu 1.697 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1122.64 pêng-hong kong-lí.

Grane

Grane sī Nô͘-ui Nordland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Trofors. Choân siâⁿ jîn-kháu 1.537 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 2008.52 pêng-hong kong-lí.

Løten

Løten sī Nô͘-ui Hedmark Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Løten. Choân siâⁿ jîn-kháu 7.251 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 369.44 pêng-hong kong-lí.

Gol

Gol sī Nô͘-ui Buskerud Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Gol. Choân siâⁿ jîn-kháu 4.439 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 532.51 pêng-hong kong-lí.

Voss

Voss sī Nô͘-ui Hordaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Vossevangen. Choân siâⁿ jîn-kháu 13.768 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 1805.77 pêng-hong kong-lí.