ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 211

Qasr-e Shirin

Qasr-e Shirin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Qasr-e Shirin Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 18.473 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.893 hō͘ jîn-ke.

Pol-e Dokhtar

Pol-e Dokhtar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 26.352 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.131 hō͘ jîn-ke.

Qaleh Tall

Qaleh Tall sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.698 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.704 hō͘ jîn-ke.

Gonbad-e Kavus

Gonbad-e Kavus sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gonbad-e Kavus Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 151.910 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 30.710 hō͘ jîn-ke.

Astaneh-ye Ashrafiyeh

Astaneh-ye Ashrafiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astaneh-ye Ashrafiyeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 44.941 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.558 hō͘ jîn-ke.

Eslamabad-e Gharb

Eslamabad-e Gharb sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Eslamabad-e Gharb Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 90.559 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 20.956 hō͘ jîn-ke.

Sarpol-e Zahab

Sarpol-e Zahab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sarpol-e Zahab Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 45.481 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū hō͘ jîn-ke.

Bandar-e Gaz

Bandar-e Gaz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 20.742 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.679 hō͘ jîn-ke.

Gujan

Gujan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong-iong Koān Mizdej-e Olya Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2015 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.179 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.289 hō͘ jîn-ke.

Hasht Bandi

Hasht Bandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Minab Kūn Tukahur Koān Mehran Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.718 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13.345 hō͘ jîn-ke.

Bandar-e Emam Khomeyni

Bandar-e Emam Khomeyni sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Mahshahr Kūn Bandar-e Emam Khomeyni Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 78.353 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 14.681 hō͘ jîn-ke.

Sain Qaleh

Sain Qaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Abhar Kūn Tiong-iong Koān Qareh Poshtelu-e Pain Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2030 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 12.989 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.896 hō͘ jîn-ke.

Tazian-e Pain

Tazian-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Tiong-iong Koān Fin Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.263 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.446 hō͘ jîn-ke.

Qasr-e Qand

Qasr-e Qand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Qasr-e Qand Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 11.605 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.586 hō͘ jîn-ke.

Aran o Bidgol

Aran o Bidgol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Aran va Bidgol Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 65.404 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 15.556 hō͘ jîn-ke.

Buin va Miandasht

Buin va Miandasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Buin va Miandasht Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.889 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.537 hō͘ jîn-ke.

Gorgab (Isfahan)

Gorgab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Shahin Shahr kap Meymeh Kūn Tiong-iong Koān Borkhar-e Gharbi Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.690 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.252 hō͘ jîn-ke.

Safiabad (Pak Khorasan)

Safiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Esfarayen Kūn" Bam kap Safiabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.427 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 885 hō͘ jîn-ke.

Dogonbadan

Dogonbadan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Gachsaran Kūn" Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 96.728 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 18.264 hō͘ jîn-ke.

Behshahr

{{Infobox Iranian villages | name = Behshahr | native_name = Pang-bô͘:Nq Behshahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Behshahr Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 94.702 ê lâng tòa, ...

Gerash

{{Infobox Iranian villages | name = Gerash | native_name = گراش Gerash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Gerash Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 34.469 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.2 ...

Ramsar (Mazandaran)

{{Infobox Iranian villages | name = Ramsar | native_name = Pho-su-gí: رامسر ‎‎ Ramsar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Ramsar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 35.997 ê lâng tò ...

Tâi-pak Chhī-li̍p Lâm-mn̂g Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Lâm-mn̂g Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Lâm-mn̂g Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Lâm-ô͘ Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Lâm-ô͘ Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Lâm-ô͘ Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Io̍k-sêng Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Io̍k-sêng Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Io̍k-sêng Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Lâm-káng-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Sêng-chèng Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Sêng-chèng Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Sêng-chèng Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Lâm-káng-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Pak-tâu Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Pak-tâu Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Pak-tâu Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Tiong-lūn Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Tiong-lūn Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Tiong-lūn Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Siông-san-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Thài-pak Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Thài-pak Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Thài-pak Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Thian-bú Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Thian-bú Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Thian-bú Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Sū-lîm Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Sū-lîm Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Sū-lîm Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Tun-hoà Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Tun-hoà Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Tun-hoà Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Siông-san-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Chio̍h-pâi Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Chio̍h-pâi Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Chio̍h-pâi Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Tāi-tông Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Tāi-tông Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Chhī-li̍p Tāi-tông, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Se-siông Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Se-siông Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Se-siông Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Siông-san-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Hô-pêng Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Hô-pêng Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Hô-pêng Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Bî-koh Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Bî-koh Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Bî-koh, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu ê su-li̍p tiong-ha̍k.

Tâi-pak Chhī-li̍p Êng-kiô Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Êng-kiô Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Êng-kiô Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Lāi-ô͘ Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Lāi-ô͘ Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Lāi-ô͘ Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Hoâ-kang Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Hoâ-kang Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Hoâ-kang Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Bān-hoâ-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Sêng-kong Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Sêng-kong Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Sêng-kong Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Ho̍k-heng Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Ho̍k-heng Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Ho̍k-heng Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Sìn-gī Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Sìn-gī Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Sìn-gī Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Se-ô͘ Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Se-ô͘ Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Se-ô͘ Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Lē-san Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Lē-san Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Lē-san Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Chì-siān Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Chì-siān Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Chì-siān Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Iân-pêng Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Iân-pêng Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Iân-pêng Tiong-ha̍k, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Heng-ngá Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Heng-ngá Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Heng-ngá Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Tiong-heng Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Tiong-heng Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Tiong-heng Ko-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Kiông-sù Ko-kip Tiong-ha̍k

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Kiông-sù Ko-kip Tiong-ha̍k, kán-chheng Kiông-sù Tiong-ha̍k, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu ê ko-tiong.