ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 207

Ilkhchi

Ilkhchi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Osku Kūn Ilkhchi Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 16.574 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.014 hō͘ jîn-ke.

Sohrevard

Sohrevard sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Khodabandeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2031 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.991 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.356 hō͘ jîn-ke.

Rabor

Rabor sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rabor Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.263 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.734 hō͘ jîn-ke.

Estahban

Estahban sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Estahban Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 36.410 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.714 hō͘ jîn-ke.

Semirom

Semirom sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Semirom Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 26.942 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.593 hō͘ jîn-ke.

Izadkhast

Izadkhast sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.910 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.803 hō͘ jîn-ke.

Khanuk

Khanuk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Zarand Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.628 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 854 hō͘ jîn-ke.

Mianrud

Mianrud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.110 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.888 hō͘ jîn-ke.

Gotvand

Gotvand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Gotvand Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 24.216 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.422 hō͘ jîn-ke.

Arzuiyeh

Arzuiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Arzuiyeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.868 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.286 hō͘ jîn-ke.

Bardsir

Bardsir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bardsir Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 25.152 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7.391 hō͘ jîn-ke.

Hurand

Hurand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Ahar Kūn Hurand Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.658 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.423 hō͘ jîn-ke.

Zazeran

Zazeran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Falavarjan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.962 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.003 hō͘ jîn-ke.

Malayer

Malayer sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 170.237 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 40.750 hō͘ jîn-ke.

Khomeyn

Khomeyn sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khomeyn Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 72.882 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 17.399 hō͘ jîn-ke.

Mehriz

Mehriz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Mehriz Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 34.237 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.954 hō͘ jîn-ke.

Ramshir

Ramshir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ramshir Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 25.009 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.604 hō͘ jîn-ke.

Damaneh

Damaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Faridan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.366 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.156 hō͘ jîn-ke.

Karkevand

Karkevand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Mobarakeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.058 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.891 hō͘ jîn-ke.

Mohammadabad (Isfahan)

Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Jarqavieh Sofla Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.032 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.093 hō͘ jîn-ke.

Kuhbanan

Kuhbanan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kuhbanan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.761 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.623 hō͘ jîn-ke.

Neka

Neka sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Neka Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 60.991 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11.941 hō͘ jîn-ke.

Absard

Absard sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Damavand Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.648 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.438 hō͘ jîn-ke.

Khondab

Khondab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khondab Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.810 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.787 hō͘ jîn-ke.

Baharestan (Isfahan)

Baharestan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 79.023 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.769 hō͘ jîn-ke.

Soltanabad (Razavi Khorasan)

Soltanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khoshab Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.932 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.232 hō͘ jîn-ke.

Arsanjan

Arsanjan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Arsanjan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 17.706 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.397 hō͘ jîn-ke.

Siahkal

Siahkal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 19.924 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.343 hō͘ jîn-ke.

Nurabad (Lorestan)

Nurabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 65.547 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.232 hō͘ jîn-ke.

Firuzeh

Firuzeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Firuzeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.884 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.288 hō͘ jîn-ke.

Nashtifan

Nashtifan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khaf Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.176 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.485 hō͘ jîn-ke.

Khorramabad (Mazandaran)

Khorramabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Tonekabon Kūn Khorramabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 11.542 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.784 hō͘ jîn-ke.

Mirabad (Sai Azerbaijan)

Mirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Sardasht Kūn Vazineh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.000 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 820 hō͘ jîn-ke.

Sufian

Sufian sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Sufiyan Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.963 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.427 hō͘ jîn-ke.

Sorkheh

Sorkheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Sorkheh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.951 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.686 hō͘ jîn-ke.

Jowzdan

Jowzdan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Najafabad Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.998 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.561 hō͘ jîn-ke.

Shadegan

Shadegan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shadegan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 48.642 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8.600 hō͘ jîn-ke.

Mahallat

Mahallat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 43.245 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 35.319 hō͘ jîn-ke.

Surmaq

Surmaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.050 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 917 hō͘ jîn-ke.

Javanrud

Javanrud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Javanrud Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 54.354 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9.591 hō͘ jîn-ke.

Zibashahr

Zibashahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Mobarakeh Kūn Garkan-e Jonubi Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.200 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.466 hō͘ jîn-ke.

Hosseinabad

Hosseinabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shush Kūn Shavur Koān Shavur Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.833 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.294 hō͘ jîn-ke.

Sefid Sang

Sefid Sang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Fariman Kūn Qalandarabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.110 hō͘ jîn-ke.

Zangiabad

Zangiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.568 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.598 hō͘ jîn-ke.

Pir Bakran

Pir Bakran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Falavarjan Kūn Pir Bakran Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.469 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.934 hō͘ jîn-ke.

Dezhkord

Dezhkord sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Eqlid Kūn Sedeh Koān Dezhkord Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.924 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 975 hō͘ jîn-ke.

Chahar Borj

Chahar Borj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Miandoab Kūn Marhemetabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.406 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.937 hō͘ jîn-ke.

Nurabad (Fars)

Nurabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mamasani Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 117.000 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11.006 hō͘ jîn-ke.

Varzaqan

Varzaqan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Varzaqan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.348 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 930 hō͘ jîn-ke.

Sardrud

Sardrud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Tabriz Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 29.739 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.903 hō͘ jîn-ke.