ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 206

Eshkanan

Eshkanan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Lamerd Kūn Eshkanan Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.115 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.516 hō͘ jîn-ke.

Khesht

Khesht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Khesht Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.508 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.257 hō͘ jîn-ke.

Chahardangeh

Chahardangeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Eslamshahr Kūn Chahardangeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 49.950 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.791 hō͘ jîn-ke.

Kelardasht

Kelardasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Chalus Kūn Kelardasht Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.401 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.361 hō͘ jîn-ke.

Eyvanki

Eyvanki sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Garmsar Kūn Eyvanki Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.518 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.760 hō͘ jîn-ke.

Rudboneh

Rudboneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Lahijan Kūn Rudboneh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.441 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.079 hō͘ jîn-ke.

Hashtgerd

Hashtgerd sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Savojbolagh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 55.640 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū hō͘ jîn-ke.

Kakhk

Kakhk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Kakhk Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.625 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.252 hō͘ jîn-ke.

Golbaf

Golbaf sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Golbaf Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.205 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.039 hō͘ jîn-ke.

Chaharbagh

Chaharbagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Savojbolagh Kūn Chaharbagh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 48.828 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.448 hō͘ jîn-ke.

Hamidiyeh

Hamidiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ahvaz Kūn Hamidiyeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 22.057 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.949 hō͘ jîn-ke.

Abbasabad (Mazandaran)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Abbasabad Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.482 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.195 hō͘ jîn-ke.

Kelarabad

Kelarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Abbasabad Kūn Kelarabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.267 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.515 hō͘ jîn-ke.

Kiakola

Kiakola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Simorgh Kūn Kiakola Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.040 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.980 hō͘ jîn-ke.

Chatrud

Chatrud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Chatrud Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.860 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.378 hō͘ jîn-ke.

Marvast

Marvast sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Khatam Kūn Marvast Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.379 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.966 hō͘ jîn-ke.

Aslan Duz

Aslan Duz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Aslan Duz Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.348 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 862 hō͘ jîn-ke.

Khur (Isfahan)

Khur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Khur kap Biabanak Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.126 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.754 hō͘ jîn-ke.

Jandaq

Jandaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Khur kap Biabanak Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.665 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.162 hō͘ jîn-ke.

Manzariyeh

Manzariyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Shahreza Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.164 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.621 hō͘ jîn-ke.

Dehaqan

Dehaqan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Dehaqan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 17.945 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.664 hō͘ jîn-ke.

Masal

Masal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Masal Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 17.901 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.986 hō͘ jîn-ke.

Lowshan

Lowshan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.032 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.584 hō͘ jîn-ke.

Tuyserkan

Tuyserkan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 50.455 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 16.291 hō͘ jîn-ke.

Juybar

Juybar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Juybar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 32.924 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7.052 hō͘ jîn-ke.

Omidiyeh

Omidiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Omidiyeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 67.427 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.123 hō͘ jîn-ke.

Babolsar

Babolsar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babolsar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 59.966 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 24.666 hō͘ jîn-ke.

Abrisham

Abrisham sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Falavarjan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 22.429 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.324 hō͘ jîn-ke.

Bolbanabad

Bolbanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Dehgolan Kūn Bolbanabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.193 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 943 hō͘ jîn-ke.

Negar

Negar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bardsir Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.600 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.583 hō͘ jîn-ke.

Baghestan

Baghestan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Shahriar Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 83.934 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.810 hō͘ jîn-ke.

Garmdarreh

Garmdarreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Karaj Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 22.726 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.329 hō͘ jîn-ke.

Nir (Ardabil)

Nir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Nir Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.873 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.264 hō͘ jîn-ke.

Farmahin

Farmahin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Farahan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.756 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.072 hō͘ jîn-ke.

Qotbabad

Qotbabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Kordian Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.476 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.581 hō͘ jîn-ke.

Natanz

Natanz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Natanz Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 14.122 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.411 hō͘ jîn-ke.

Firuzabad (Fars)

Firuzabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Firuzabad Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 65.417 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12.888 hō͘ jîn-ke.

Zirab

Zirab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Savadkuh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 16.191 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.764 hō͘ jîn-ke.

Khosrowshah

Khosrowshah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Tabriz Kūn Khosrowshah Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 21.972 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.619 hō͘ jîn-ke.

Ardestan

Ardestan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Ardestan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 15.744 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.077 hō͘ jîn-ke.

Nimvar

Nimvar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.507 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.580 hō͘ jîn-ke.

Mahdasht

Mahdasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Karaj Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 62.910 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.760 hō͘ jîn-ke.

Soghad

Soghad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 12.582 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.000 hō͘ jîn-ke.

Abadeh

Abadeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 59.116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 14.184 hō͘ jîn-ke.

Nushin

Nushin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Nazlu Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.380 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.626 hō͘ jîn-ke.

Gonabad

Gonabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 40.773 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.389 hō͘ jîn-ke.

Sonqor

Sonqor sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sonqor Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 44.256 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11.377 hō͘ jîn-ke.

Chaqabol

Chaqabol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Rumeshkhan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.125 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.037 hō͘ jîn-ke.

Qaemiyeh

Qaemiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Chenar Shahijan Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 26.918 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.054 hō͘ jîn-ke.

Golzar (Kerman)

Golzar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bardsir Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.445 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.164 hō͘ jîn-ke.