ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 202

Arundel

Arundel sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân Tang-lâm Eng-lân Tōa-khu West Sussex‎ Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:West Sussex ê bîn-chèng kàu-khu

Central Milton Keynes

Central Milton Keynes sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-lâm-pō͘ Buckinghamshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:Buckinghamshire ê bîn-chèng kàu-khu

South Stoke (West Sussex)

South Stoke sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân Tang-lâm Eng-lân Tōa-khu West Sussex‎ Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu. Pang-bô͘:West Sussex ê bîn-chèng kàu-khu

Tâi-pak Chhī-li̍p Liông-mn̂g Kok-bîn Tiong-ha̍k

Tâi-pak Chhī-li̍p Liông-mn̂g Kok-bîn Tiong-ha̍k, kán-chheng Liông-mn̂g Kok-tiong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu ê kong-li̍p kok-tiong.

Tâi-pak Chhī-li̍p Tāi-an Ko-kip Kang-gia̍p Chit-gia̍p Ha̍k-hāu

Tâi-pak Chhī-li̍p Tāi-an Ko-kip Kang-gia̍p Chit-gia̍p Ha̍k-hāu, kán-chheng Tāi-an Ko-kang, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Tiō-kang Ko-kip Siang-gia̍p Chit-gia̍p Ha̍k-hāu

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Tiō-kang Ko-kip Siang-gia̍p Chit-gia̍p Ha̍k-hāu, kán-chheng Tiō-siong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Khai-lâm Ko-kip Siang-kang Chit-gia̍p Ha̍k-hāu

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Khai-lâm Ko-kip Siang-kang Chit-gia̍p Ha̍k-hāu, kán-chheng Khai-lâm Siang-kang, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Kiâu-tī Ko-kip Kang-siong Chit-gia̍p Ha̍k-hāu

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Kiâu-tī Ko-kip Kang-siong Chit-gia̍p Ha̍k-hāu, kán-chheng Kiâu-tī Kang-siong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu ê ko-tiong.

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Tun-sū Ko-kip Kang-siong Chit-gia̍p Ha̍k-hāu

Tâi-pak-chhī Su-li̍p Tun-sū Ko-kip Kang-siong Chit-gia̍p Ha̍k-hāu, kán-chheng Tun-sū Kang-siong, sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu ê ko-tiong.

Ziaabad

Ziaabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Ziaabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.262 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.411 hō͘ jîn-ke.

Mohammadiyeh

Mohammadiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Alborz Kūn Mohammadiyeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 90.513 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.904 hō͘ jîn-ke.

Oshtorinan

Oshtorinan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Borujerd Kūn Oshtorinan Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.520 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.408 hō͘ jîn-ke.

Anbaran

Anbaran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Namin Kūn Anbaran Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.757 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.532 hō͘ jîn-ke.

Kuhsar

Kuhsar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Savojbolagh Kūn Chendar Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.940 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.075 hō͘ jîn-ke.

Qalandarabad

Qalandarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Fariman Kūn Qalandarabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.880 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.168 hō͘ jîn-ke.

Saman (Chaharmahal kap Bakhtiari)

Saman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Saman Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 14.192 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.961 hō͘ jîn-ke.

Avaj

Avaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Avaj Kūn Avaj Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.142 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.042 hō͘ jîn-ke.

Zarqan

Zarqan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Shiraz Kūn Zarqan Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 32.261 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.127 hō͘ jîn-ke.

Kelachay

Kelachay sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Kelachay Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 12.379 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.338 hō͘ jîn-ke.

Evaz

Evaz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Evaz Kūn Evaz Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 19.987 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.297 hō͘ jîn-ke.

Barzok

Barzok sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Kashan Kūn Barzok Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.588 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 936 hō͘ jîn-ke.

Kuhpayeh

Kuhpayeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Kuhpayeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.518 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.335 hō͘ jîn-ke.

Bahnemir

Bahnemir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babolsar Kūn Bahnamir Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 7.906 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.813 hō͘ jîn-ke.

Banaruiyeh

Banaruiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Banaruiyeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.077 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.943 hō͘ jîn-ke.

Shadmehr

Shadmehr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mahvelat Kūn Shadmehr Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.825 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 848 hō͘ jîn-ke.

Pariz

Pariz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Pariz Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.005 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.231 hō͘ jîn-ke.

Asalem

Asalem sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Asalem Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.720 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 827 hō͘ jîn-ke.

Yunesi

Yunesi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bajestan Kūn Yunesi Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.426 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 947 hō͘ jîn-ke.

Javadabad (Varamin)

Javadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Varamin Kūn Javadabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.844 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.103 hō͘ jîn-ke.

Alamarvdasht

Alamarvdasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Lamerd Kūn Alamarvdasht Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.068 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 811 hō͘ jîn-ke.

Bahreman

Bahreman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rafsanjan Kūn Nuq Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.265 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.109 hō͘ jîn-ke.

Eshkanan

Eshkanan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Lamerd Kūn Eshkanan Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.115 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.516 hō͘ jîn-ke.

Khesht

Khesht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kazerun Kūn Khesht Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 10.508 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.257 hō͘ jîn-ke.

Chahardangeh

Chahardangeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Eslamshahr Kūn Chahardangeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 49.950 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.791 hō͘ jîn-ke.

Kelardasht

Kelardasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Chalus Kūn Kelardasht Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.401 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.361 hō͘ jîn-ke.

Eyvanki

Eyvanki sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Garmsar Kūn Eyvanki Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.518 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.760 hō͘ jîn-ke.

Rudboneh

Rudboneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Lahijan Kūn Rudboneh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.441 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.079 hō͘ jîn-ke.

Hashtgerd

Hashtgerd sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Savojbolagh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 55.640 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū hō͘ jîn-ke.

Kakhk

Kakhk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Kakhk Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.625 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.252 hō͘ jîn-ke.

Golbaf

Golbaf sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Golbaf Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.205 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 2.039 hō͘ jîn-ke.

Chaharbagh

Chaharbagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Savojbolagh Kūn Chaharbagh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 48.828 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.448 hō͘ jîn-ke.

Hamidiyeh

Hamidiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ahvaz Kūn Hamidiyeh Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 22.057 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.949 hō͘ jîn-ke.

Abbasabad (Mazandaran)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Abbasabad Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 13.482 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.195 hō͘ jîn-ke.

Kelarabad

Kelarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Abbasabad Kūn Kelarabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.267 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.515 hō͘ jîn-ke.

Kiakola

Kiakola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Simorgh Kūn Kiakola Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 8.040 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.980 hō͘ jîn-ke.

Chatrud

Chatrud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Chatrud Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 5.860 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.378 hō͘ jîn-ke.

Marvast

Marvast sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Khatam Kūn Marvast Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 9.379 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.966 hō͘ jîn-ke.

Aslan Duz

Aslan Duz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Aslan Duz Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.348 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 862 hō͘ jîn-ke.

Khur (Isfahan)

Khur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Khur kap Biabanak Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.126 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.754 hō͘ jîn-ke.

Jandaq

Jandaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Khur kap Biabanak Kūn ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.665 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.162 hō͘ jîn-ke.