ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 197

Mazraeh-ye Mohammadiyeh

Mazraeh-ye Mohammadiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Tiong-iong Koān Tang Chenar Hiong ê chng-thâu.

Hajjiabad-e Bala

Hajjiabad-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Tiong-iong Koān Nadushan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Nasrabad (Nir)

Nasrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Nir Koān Mobarakeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Mehdiabad (Zardeyn)

Mehdiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Nir Koān Aliabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Mohammadabad (Nasrabad)

Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Tiong-iong Koān Sabzdasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Aliabad (Banadkuk)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Nir Koān Harabarjan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Tazeh Kand (Zanjan)

Tazeh Kand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Zanjanrud Koān Oryad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Abbasabad (Zanjan)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Abhar Kūn Soltaniyeh Koān Abharrud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Qoltuq Hiong

Qoltuq Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.259 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.284 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Chaypareh-ye Bala Hiong

Chaypareh-ye Bala Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Zanjanrud Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.065 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.379 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Hajji Ahmad

Hajji Ahmad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Tiong-iong Koān Qoltuq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Hamzehlu

Hamzehlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Zanjanrud Koān Ab Bar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Guzal Darreh Hiong

Guzal Darreh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Abhar Kūn Soltaniyeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.324 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.959 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Amirabad (Anguran)

Amirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Mahneshan Kūn Anguran Koān Qezel Gechilu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Qeshlaq (Abhar)

Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Abhar Kūn Soltaniyeh Koān Qareh Poshtelu-e Bala Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Hasanabad-e Jadid

Hasanabad-e Jadid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Mahneshan Kūn Tiong-iong Koān Oryad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Nemunaitis (Alytus)

Nemunaitis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Alytus Koān Alytus Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2001 nî ê sî-chūn ū? ê lâng tòa.

Arminai I (Alytus)

Arminai I sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Alytus Koān Alytus Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

Netiesos (Alytus)

Netiesos sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Alytus Koān Raitininkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 0 ê lâng tòa.

Noškūnai (Alytus)

Noškūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Alytus Koān Raitininkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

Viečiūnai

Viečiūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Druskininkai Chū-tī-thé Viečiūnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1.708 ê lâng tòa.

Neravai

Neravai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Druskininkai Chū-tī-thé Viečiūnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 965 ê lâng tòa.

Paberžės

Paberžės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Alytus Koān Raitininkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2001 nî ê sî-chūn ū 0 ê lâng tòa.

Sakalai (Kaunas)

Sakalai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Ringaudai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

Sprindiškės (Kaunas)

Sprindiškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Garliava Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 0 ê lâng tòa.

Vaitkūnai (Kaunas)

Vaitkūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Vilkija Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

Mastaičiai

Mastaičiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Alšėnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1279 ê lâng tòa.

Ringaudai

Ringaudai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Ringaudai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2861 ê lâng tòa.

Užliedžiai

Užliedžiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Užliedžiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1250 ê lâng tòa.

Ramučiai

Ramučiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Karmėlava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2372 ê lâng tòa.

Voškoniai

Voškoniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Domeikava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 880 ê lâng tòa.

Noreikiškės

Noreikiškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Ringaudai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 926 ê lâng tòa.

Radikiai

Radikiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Domeikava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 625 ê lâng tòa.

Jonučiai

Jonučiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Alšėnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 863 ê lâng tòa.

Kėžiai

Kėžiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kėdainiai Koān Vilainiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Varpėnai (Jonava)

Varpėnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Jonava Koān Šilų Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 0 ê lâng tòa.

Vainotiškiai

Vainotiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kėdainiai Koān Dotnuva Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 909 ê lâng tòa.

Lepšynė

Lepšynė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kėdainiai Koān Vilainiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Didžioji Trakiškė (Marijampolė)

Didžioji Trakiškė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Marijampolė Sasnava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

Lekėčiai

Lekėčiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Lekėčiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 848 ê lâng tòa.

Skardupiai (Šakiai)

Skardupiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Šakiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

Liepalotai (Šakiai)

Liepalotai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Šakiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

Šiurpiškiai

Šiurpiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Kiduliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 9 ê lâng tòa.

Lukšiai (kaimas)

Lukšiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Lukšiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

Laužai (Panevėžys)

Laužai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Karsakiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Garšviai (Panevėžys)

Garšviai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Krekenava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

Padagai (Panevėžys)

Padagai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Karsakiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Grubos (Rokiškis)

Grubos sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Rokiškis Koān Rokiškis Chng-kha Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Jasiškis

Jasiškis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Kupiškis Koān Alizava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

Račiupėnai

Račiupėnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Kupiškis Koān Kupiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1040 ê lâng tòa.