ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 192

Ali Yar (Sai Azerbaijan)

Ali Yar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Showt Kūn Tiong-iong Koān Qarah Quyun-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Avajiq-e Shomali Hiong

Avajiq-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Chaldoran Kūn Dashtaki Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 625 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.877 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

Lahijan-e Gharbi Hiong

Lahijan-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Piranshahr Kūn Lajan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.257 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.904 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

Il Gavark Hiong

Il Gavark Hiong or Gawerk sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Bukan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 919 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.798 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 22 ê chng-thâu.

Valdian Hiong

Valdian Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Khoy Kūn Ivughli Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.504 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.220 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Ivughli Hiong

Ivughli Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Khoy Kūn Ivughli Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.131 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.413 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Gejlarat-e Gharbi Hiong

Gejlarat-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Poldasht Kūn Aras Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.398 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.138 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Marhemetabad-e Shomali Hiong

Marhemetabad-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Miandoab Kūn Marhemetabad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.255 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.021 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê c ...

Anzal-e Shomali Hiong

Anzal-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Anzal Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 898 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.938 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Marhemetabad-e Miyani Hiong

Marhemetabad-e Miyani Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Miandoab Kūn Marhemetabad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.526 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.739 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê ch ...

Qarah Bolagh (Maku)

Qarah Bolagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Maku Kūn Tiong-iong Koān Qaleh Darrehsi Hiong ê chng-thâu.

Mayel Kandi

Mayel Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Maku Kūn Tiong-iong Koān Chaybasar-e Jonubi Hiong ê chng-thâu.

Hajjilar Hiong

Hajjilar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Chaypareh Kūn Hajjilar Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.953 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.856 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 28 ê chng-thâu.

Janizeh

Janizeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Nazlu Koān Nazluchay Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

Chamanlu

Chamanlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Maku Kūn Tiong-iong Koān Qaleh Darrehsi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Degeh (Sardasht)

Degeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Sardasht Kūn Tiong-iong Koān Alan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Band (Iran)

Band sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Tiong-iong Koān Baranduz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.888 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 872 hō͘ jîn-ke.

Babaganjeh

Babaganjeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Nazlu Koān Nazlu-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 28 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Fuladlu

Fuladlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Tiong-iong Koān Baranduzchay-ye Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 41 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13 hō͘ jîn-ke.

Jol (Iran)

Jol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Maku Kūn Tiong-iong Koān Chaybasar-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Qalat (Mahabad)

Qalat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Mahabad Kūn Tiong-iong Koān Akhtachi-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 33 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Qarah Kahriz (Showt)

Qarah Kahriz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Showt Kūn Tiong-iong Koān Qarah Quyun-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Qushkhaneh-ye Olya

Qushkhaneh-ye Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Tikan təpə Kūn Takht-e Soleyman Koān Chaman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Kheyrabad (Semnan)

Kheyrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Semnan Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.022 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 802 hō͘ jîn-ke.

Mazraeh-ye Hajjiabad (Semnan)

Mazraeh-ye Hajjiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Semnan Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu.

Rezvan Hiong (Semnan Séng)

Rezvan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Meyami Kūn Kalpush Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.500 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.837 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Amirabad (Semnan)

Amirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Aradan Kūn Tiong-iong Koān Yateri Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Mazraeh-ye Sharifi

Mazraeh-ye Sharifi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Damghan Kūn Amirabad Koān Qohab-e Sarsar Hiong ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Shahid Chamran

Mazraeh-ye Shahid Chamran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Damghan Kūn Amirabad Koān Qohab-e Rastaq Hiong ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Sheykhabad

Mazraeh-ye Sheykhabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Shahrud Kūn Beyarjomand Koān Beyarjomand Hiong ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Sar Asiab

Mazraeh-ye Sar Asiab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Aradan Kūn Kohanabad Koān Faravan Hiong ê chng-thâu.

Hafdar Hiong

Hafdar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Sorkheh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 816 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.997 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Nardin Hiong

Nardin Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Meyami Kūn Kalpush Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.457 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.514 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Kalat-e Hay-ye Gharbi Hiong

Kalat-e Hay-ye Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Shahrud Kūn Bastam Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 976 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.456 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Tajur

Tajur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Shahrud Kūn Beyarjomand Koān Kharturan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Abdollahabad (Damghan)

Abdollahabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Damghan Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Firuzabad (Amirabad)

Firuzabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Damghan Kūn Amirabad Koān Qohab-e Sarsar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 16 hō͘ jîn-ke.

Deh Sufian

Deh Sufian sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Mehdishahr Kūn Shahmirzad Koān Poshtkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Gowhar (Sistan kap Baluchestan)

Gowhar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Tiong-iong Koān Hudian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

Amir (Sistan kap Baluchestan)

Amir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Rostam (Sistan kap Baluchestan)

Rostam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 41 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Chah-e Baluch (Sistan kap Baluchestan)

Chah-e Baluch sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Dalgan Kūn Jolgeh-ye Chah Hashem Koān Jolgeh-ye Chah Hashem Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jî ...

Deh-e Ali Khan (Sistan kap Baluchestan)

Deh-e Ali Khan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Margan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Hakimabad (Zahedan)

Hakimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Mirjaveh Koān Hormak Hiong ê chng-thâu.

Mowtowr-e Abdol

Mowtowr-e Abdol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Nazil Hiong ê chng-thâu.

Nayib

Nayib sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Hirmand Kūn Tiong-iong Koān Dust Mohammad Hiong ê chng-thâu.

Ebrahimabad (Khash)

Ebrahimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Nukabad Koān Gowhar Kuh Hiong ê chng-thâu.

Amirabad (Zahedan)

Amirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Zahedan Kūn Tiong-iong Koān Cheshmeh Ziarat Hiong ê chng-thâu.

Mowtowr-e Habib

Mowtowr-e Habib sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Khash Kūn Tiong-iong Koān Karvandar Hiong ê chng-thâu.

Mowtowr-e Ali

Mowtowr-e Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Iranshahr Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu.