ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 191

Aminabad (Buin Zahra)

Aminabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Buin Zahra Kūn Dashtabi Koān Dashtabi-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Kalayeh (Abyek)

Kalayeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Abyek Kūn Tiong-iong Koān Ziaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Ak (Takestan)

Ak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Takestan Kūn Esfarvarin Koān Ak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.484 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 834 hō͘ jîn-ke.

Baqerabad (Qom)

Baqerabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Tiong-iong Koān Qahan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Kahak Hiong

Kahak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Kahak Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.696 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.590 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Kiab

Kiab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Khalajastan Koān Qanavat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Abdolabad-e Pain

Abdolabad-e Pain sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Jafarabad Koān Jafarabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Sar Daq Hiong

Sar Daq Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bajestan Kūn Yunesi Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 853 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.509 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Bala Joveyn Hiong

Bala Jowayin Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Jowayin Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.272 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 17.090 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

Abardeh Hiong

Abardeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Shandiz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.318 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.866 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Mast Ali (Iran)

Mast Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Jolgeh Rokh Koān Mian Rokh Hiong ê chng-thâu.

Toroq (Mashhad)

Toroq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Ahmadabad Koān Sarjam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23.491 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.943 hō͘ jîn-ke.

Barzanun

Barzanun sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Sarvelayat Koān Barzanun Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.571 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 864 hō͘ jîn-ke.

Kusan

Kusan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Golbajar Koān Bizaki Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Now Deh (Mashhad)

Now Deh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Tus Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20.771 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.244 hō͘ jîn-ke.

Hokmabad

Hokmabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Jowayin Kūn Atamalek Koān Hokmabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.419 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 919 hō͘ jîn-ke.

Safiabad (Zaveh)

Safiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Zaveh Kūn Tiong-iong Koān Safaiyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.305 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 986 hō͘ jîn-ke.

Eshaqabad (Nishapur)

Eshaqabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Zeberkhan Koān Eshaqabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.810 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 988 hō͘ jîn-ke.

Deh Now (Gonabad)

Deh Now sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Kakhk Koān Kakhk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Seyyedabad (Chenaran)

Seyyedabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Tiong-iong Koān Chenaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.870 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.206 hō͘ jîn-ke.

Karim Khan (Iran)

Karim Khan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Golbajar Koān Bizaki Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Bakhtabad

Bakhtabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Golbajar Koān Bizaki Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Gardan

Gardan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Binalud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 9 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Abbasabad (Chenaran)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Tiong-iong Koān Chenaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Dahan Qaleh

Dahan Qaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bardaskan Kūn Anabad Koān Doruneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Garmab (Firuzeh)

Garmab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Firuzeh Kūn Taghenkoh Koān Taghenkoh-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.220 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 968 hō͘ jîn-ke.

Ru Sang

Ru Sang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bajestan Kūn Tiong-iong Koān Jazin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Qaleh Now (Nishapur)

Qaleh Now sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Darbqazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Now Deh (Sabzevar)

Now Deh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Rud Ab Koān Kuh Hamayi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 38 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

Deh Sang

Deh Sang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Mazul Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Poshteh Abbas

Poshteh Abbas sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Rud Ab Koān Frughan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 34 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Khvajeh Vali

Khvajeh Vali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Tiong-iong Koān Chenaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Sefid Bala

Sefid Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Taybad Kūn Tiong-iong Koān Pain Velayat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Cheshmeh Ali (Fariman)

Cheshmeh Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Fariman Kūn Tiong-iong Koān Fariman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 28 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Mahmudabad (Torbat-e Heydarieh)

Mahmudabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Tiong-iong Koān Bala Velayat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Hasan-e Aliabad

Hasan-e Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Fariman Kūn Tiong-iong Koān Sang Bast Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Kalateh-ye Azim

Kalateh-ye Azim sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Quchan Kūn Tiong-iong Koān Dughayi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Kheyrabad-e Sharqi

Kheyrabad-e Sharqi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Quchan Kūn Tiong-iong Koān Dughayi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 40 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Gowd Chah

Gowd Chah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Tiong-iong Koān Qasabeh-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Robat-e Jaz

Robat-e Jaz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khoshab Kūn Tiong-iong Koān Robat-e Jaz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.951 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 821 hō͘ jîn-ke.

Zibad

Zibad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Kakhk Koān Zibad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.243 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.701 hō͘ jîn-ke.

Kelisa (Sai Azerbaijan)

Kelisa sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Khoy Kūn Safayyeh Koān Sokmanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Tappeh (Sai Azerbaijan)

Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Tiong-iong Koān Torkaman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Khalifeh (Sai Azerbaijan)

Khalifeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Mahabad Kūn Tiong-iong Koān Mokriyan-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Meydan (Sai Azerbaijan)

Meydan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Chaldoran Kūn Tiong-iong Koān Chaldoran-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Sufiabad (Sai Azerbaijan)

Sufiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Chaldoran Kūn Dashtaki Koān Avajiq-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Industrial Estate (Sai Azerbaijan)

Industrial Estate sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Shahin Dezh Kūn Tiong-iong Koān Mahmudabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Qarah Baba (Sai Azerbaijan)

Qarah Baba sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Takab Kūn Tiong-iong Koān Karaftu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Ali Yar (Sai Azerbaijan)

Ali Yar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Showt Kūn Tiong-iong Koān Qarah Quyun-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Avajiq-e Shomali Hiong

Avajiq-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Chaldoran Kūn Dashtaki Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 625 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.877 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.