ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 189

Bagh-e Soltaniyeh

Bagh-e Soltaniyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu.

Chah-e Mirza Hasan

Chah-e Mirza Hasan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Ahmadabad (Delijan)

Ahmadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Saveh Kūn Tiong-iong Koān Taraznahid Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Ahmadabad (Tafresh)

Ahmadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khondab Kūn Tiong-iong Koān Khondab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Masumiyeh

Masumiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Arak Kūn Tiong-iong Koān Masumiyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.101 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 625 hō͘ jîn-ke.

Parkak

Parkak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Komijan Kūn Milajerd Koān Milajerd Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Safiabad (Shahsavan Kandi)

Safiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Saveh Kūn Tiong-iong Koān Qareh Chay Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Aliabad (Farahan)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Abbasabad (Mahallat)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Zarandieh Kūn Tiong-iong Koān Hakimabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Shamsabad

Shamsabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khomeyn Kūn Tiong-iong Koān Rostaq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Mansur Khvajeh

Mansur Khvajeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Khomeyn Kūn Tiong-iong Koān Hamzehlu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Sanjeh Bashi

Sanjeh Bashi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Aliabad (Ashna Khvor)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Saveh Kūn Tiong-iong Koān Nur Ali Beyk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Laklar (Malekan)

Laklar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Malekan Kūn Tiong-iong Koān Gavdul-e Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.284 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.101 hō͘ jîn-ke.

Qeshlaq-e Sardar

Qeshlaq-e Sardar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Saveh Kūn Tiong-iong Koān Nur Ali Beyk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Ab Garm-e Bala

Ab Garm-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Mahallat Kūn Tiong-iong Koān Baqerabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Allah Kandi

Allah Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Charuymaq Kūn Tiong-iong Koān Charuymaq-e Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 33 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Soleyman Qeshlaq

Soleyman Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Meyaneh Kūn Kaghazkonan Koān Kaghazkonan-e Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Ahmadabad (Mazandaran)

Ahmadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Sari Kūn Kolijan Rostaq Koān Kolijan Rostaq-e Olya Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 37 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 17 hō͘ jîn-ke.

Par Kuh (Mazandaran)

Par Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Sari Kūn Dodangeh Koān Farim Hiong ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 800 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 22 hō͘ jîn-ke.

Kuhestan Hiong (Behshahr Kūn)

Kuhestan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Behshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.453 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 17.420 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Kiakola Hiong

Kiakola Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Simorgh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.114 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.217 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Ahlamerestaq-e Shomali Hiong

Ahlamerestaq-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Mahmudabad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.592 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.927 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng ...

Panj Hezareh Hiong

Panj Hezareh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Behshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 839 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.653 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Barik Rud Hiong

Barik Rud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Fereydunkenar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.277 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.506 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Babolrud Hiong

Babolrud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babolsar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.126 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.644 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Kelardasht-e Sharqi Hiong

Kelardasht-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Chalus Kūn Kelardasht Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 916 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.103 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Kuhdasht-e Sharqi Hiong

Kuhdasht-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Miandorud Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.539 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.179 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Mir Shams ol Din Hiong

Mir Shams ol Din Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Tonekabon Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.402 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.270 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Kuhsaran Hiong

Kuhsaran Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Qaem Shahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.625 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.486 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Saheli Hiong

Saheli Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babolsar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.082 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.695 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Kolbad-e Gharbi Hiong

Kolbad-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Galugah Kūn Kolbad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.204 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.805 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Kolbad-e Sharqi Hiong

Kolbad-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Galugah Kūn Kolbad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.135 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.951 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Natel Kenar-e Sofla Hiong

Natel Kenar-e Sofla Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nur Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 818 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.975 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 2 ê chng-thâu.

Azizak Hiong

Azizak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babolsar Kūn Bahnemir Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.040 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.860 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 1 ê chng-thâu.

Bagh-e Vahsh

Bagh-e Vahsh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Miandorud Kūn Tiong-iong Koān Miandorud-e Bozorg Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Industrial Estate (Amol)

Industrial Estate sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Tiong-iong Koān Bala Khiyaban-e Litkuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Larim

Larim sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Juybar Kūn Gil Khuran Koān Larim Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.768 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.243 hō͘ jîn-ke.

Gilas

Gilas sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Larijan Koān Bala Larijan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Qaleh (Sari)

Qaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Sari Kūn Chahardangeh Koān Chahardangeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12 hō͘ jîn-ke.

Azizak

Azizak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babolsar Kūn Bahnemir Koān Azizak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.860 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.040 hō͘ jîn-ke.

Pulad Kuh

Pulad Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Chalus Kūn Kelardasht Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Tineh

Tineh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Larijan Koān Larijan-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Deraz Lat

Deraz Lat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Tonekabon Kūn Khorramabad Koān Baladeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Sir Bagh

Sir Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babol Kūn Bandpey-ye Sharqi Koān Firuzjah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Rudbar Mahalleh

Rudbar Mahalleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Neka Kūn Hezarjarib Koān Estakhr-e Posht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Ziarat Sar

Ziarat Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Savadkuh Kūn Tiong-iong Koān Rastupey Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Kenar Rud

Kenar Rud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Ramsar Kūn Tiong-iong Koān Sakht Sar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Vosta Kola (Amol)

Vosta Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Dabudasht Koān Dasht-e Sar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.092 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 988 hō͘ jîn-ke.

Kamangar Kola (Amol)

Kamangar Kola sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Amol Kūn Tiong-iong Koān Harazpey-ye Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.293 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 853 hō͘ jîn-ke.