ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 187

Kalleh Jub (Bayravand)

Kalleh Jub sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Bayravand Koān Beyranvand-e Jonubi Hiong ê chng-thâu.

Posht Bisheh

Posht Bisheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Besharat Koān Zalaqi-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu.

Ali Abdal

Ali Abdal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Tiong-iong Koān Kuhdasht-e Shomali Hiong ê chng-thâu.

Dul Mishan

Dul Mishan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Miyankuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu.

Firuzabad (Aligudarz)

Firuzabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Tiong-iong Koān Borborud-e Gharbi Hiong ê chng-thâu.

Heydarabad-e Nurali

Heydarabad-e Nurali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Nurali Hiong ê chng-thâu.

Abdolabad (Delfan)

Abdolabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Mirbag-e Jonubi Hiong ê chng-thâu.

Sar Qaleh Olya

Sar Qaleh Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Besharat Koān Zalaqi-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu.

Dasht-e Khani

Dasht-e Khani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Zaz va Mahru Koān Zaz-e Sharqi Hiong ê chng-thâu.

Cham Kabud-e Sofla

Cham Kabud-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Tiong-iong Koān Kuhdasht-e Jonubi Hiong ê chng-thâu.

Abbasabad (Delfan)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Mirbag-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Deh Mohammad Hoseyn

Deh Mohammad Hoseyn sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Zaz va Mahru Koān Zaz-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Tang-e Khushab

Tang-e Khushab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Miyankuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Tazehabad (Delfan)

Tazehabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Itivand-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Tudar (Iran)

Tudar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Kakavand-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Ahmad Hasan

Ahmad Hasan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Besharat Koān Zalaqi-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Deh Sefid (Khorramabad)

Deh Sefid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Papi Koān Sepiddasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Aliabad (Kakavand)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Itivand-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Cheshmeh Kamareh

Cheshmeh Kamareh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Nurabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Meleh Sorkheh

Meleh Sorkheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Zagheh Koān Razan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Mohammad Kal

Mohammad Kal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Papi Koān Tang-e Haft Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Masur (Iran)

Masur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Tiong-iong Koān Koregah-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15.037 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 3.093 hō͘ jîn-ke.

Darreh Deh

Darreh Deh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Itivand-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 33 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Darvishabad (Selseleh)

Darvishabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Selseleh Kūn Tiong-iong Koān Qaleh-ye Mozaffari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 28 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Aliabad Jadid

Aliabad Jadid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Nurali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Cheshmeh Kalan

Cheshmeh Kalan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Itivand-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Darreh Tarik

Darreh Tarik sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Besharat Koān Zalaqi-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Deh-e Seyyed

Deh-e Seyyed sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Besharat Koān Pishkuh-e Zalaqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Kaveh-ye Olya

Kaveh-ye Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Kakavand-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Hajjiabad-e Jadid

Hajjiabad-e Jadid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Kakavand Koān Kakavand-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Shahrak-e Almahdi

Shahrak-e Almahdi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Azna Kūn Tiong-iong Koān Pachehlak-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 958 hō͘ jîn-ke.

Ab Barik (Aligudarz)

Ab Barik sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Tiong-iong Koān Borborud-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 34 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Darreh Seyyed

Darreh Seyyed sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Mamulan Koān Miyankuh-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 45 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 14 hō͘ jîn-ke.

Guri Sabz

Guri Sabz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Miyankuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 37 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Sheykh Morad

Sheykh Morad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Miyankuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Darreh Bagh (Pol-e Dokhtar)

Darreh Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Jelogir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Bagh Bisheh

Bagh Bisheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Mamulan Koān Miyankuh-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Seyyedabad (Qohestan)

Seyyedabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Darmian Kūn Qohestan Koān Qohestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 12 hō͘ jîn-ke.

Nuk (Birjand)

Nuk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Birjand Kūn Tiong-iong Koān Kahshang Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Jan Mahmud

Jan Mahmud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Nehbandan Kūn Shusef Koān Shusef Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Abbasabad (Tabas)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Tabas Kūn Deyhuk Koān Kavir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Abbasabad (Qaen)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Qaen Kūn Tiong-iong Koān Qaen Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Rahmatabad (Ferdows)

Rahmatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Ferdows Kūn Tiong-iong Koān Baghestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Jannatabad (Sarbisheh)

Jannatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Sarbisheh Kūn Tiong-iong Koān Momenabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Khanik (Boshruyeh)

Khanik sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Boshruyeh Kūn Tiong-iong Koān Ali Jamal Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Chah Kam

Chah Kam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Tabas Kūn Dastgerdan Koān Dastgerdan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Reg (Iran)

Reg sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Qaleh Zari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13 hō͘ jîn-ke.

Hoseynabad (Khusf)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Barakuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Pesteh

Pesteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Khusf Kūn Jolgeh-e Mazhan Koān Qaleh Zari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Hoseyn Rostam

Hoseyn Rostam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Nehbandan Kūn Tiong-iong Koān Meyghan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 34 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.