ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 186

Sheykh Khvajeh

Sheykh Khvajeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Gachsaran Kūn Tiong-iong Koān Emamzadeh Jafar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Mohammadabad-e Salehan

Mohammadabad-e Salehan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Dana Kūn Kabgian Koān Kabgian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 42 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Mangezur

Mangezur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Bahmai Kūn Bahmai-ye Garmsiri Koān Sar Asiab-e Yusefi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Safi Khani

Safi Khani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Landeh Kūn Tiong-iong Koān Olya Tayeb Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Qaleh (Kurdistan)

Qaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Qorveh Kūn Tiong-iong Koān Badr Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.029 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 995 hō͘ jîn-ke.

Baba Gorgor (Kurdistan)

Baba Gorgor sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Qorveh Kūn Tiong-iong Koān Delbaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 12 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Panjeh Ali-ye Jonubi Hiong

Panjeh Ali-ye Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Qorveh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.510 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.762 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

Shalyar Hiong

Shalyar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Uraman Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.220 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.574 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Dezli Hiong

Dezli Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.108 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.914 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Arandan Hiong

Arandan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sanandaj Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 946 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.012 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Paygelan Hiong

Paygelan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.680 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.975 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Bisaran Hiong

Bisaran Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.276 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.251 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Uraman Takht Hiong

Uraman Takht Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Uraman Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.140 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.926 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Majidabad (Qorveh)

Majidabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Qorveh Kūn Chaharduli Koān Chaharduli-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu.

Qeshlaq Khaneh

Qeshlaq Khaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Bijar Kūn Tiong-iong Koān Khvor Khvoreh Hiong ê chng-thâu.

Inchekeh (Saqqez)

Inchekeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Saqqez Kūn Tiong-iong Koān Torjan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Qarah Bolagh (Bijar)

Qarah Bolagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Bijar Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Dul Bagh

Dul Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sanandaj Kūn Tiong-iong Koān Naran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Pir Bagh

Pir Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Kamyaran Kūn Muchesh Koān Gavrud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Baba Karam

Baba Karam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Bijar Kūn Chang Almas Koān Babarashani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Qeshlaq-e Molla

Qeshlaq-e Molla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Saqqez Kūn Sarshiv Koān Zu ol Faqr Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

Gol Bolagh-e Sofla

Gol Bolagh-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Bijar Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Rostamabad (Lorestan)

Rostamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Nurabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Gholam Ali (Lorestan)

Gholam Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Miyankuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu.

Ziba (Lorestan)

Ziba sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Zaz va Mahru Koān Zaz-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Bang (Lorestan)

Bang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Zaz va Mahru Koān Zaz-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Sheykhali (Lorestan)

Sheykhali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Tiong-iong Koān Kuhdasht-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 44 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Barzeh (Lorestan)

Barzeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Zaz va Mahru Koān Zaz-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 44 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Chenareh (Lorestan)

Chenareh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Miyankuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Ab Bid (Lorestan)

Ab Bid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Dorud Kūn Tiong-iong Koān Dorud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Cham Kabud (Lorestan)

Cham Kabud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Mamulan Koān Mamulan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 41 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Chenar-e Sofla (Lorestan)

Chenar-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Dowreh Kūn Chegeni Koān Teshkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Tarhan-e Gharbi Hiong

Tarhan-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Tarhan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.703 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.847 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 22 ê chng-thâu.

Rumiani Hiong

Rumiani Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Rumeshkhan Kūn Suri Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.635 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.068 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Suri Hiong

Suri Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Rumeshkhan Kūn Suri Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.715 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.194 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Bazvand Hiong

Bazvand Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Rumeshkhan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.317 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.931 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Mahrokhi

Mahrokhi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Bayravand Koān Beyranvand-e Jonubi Hiong ê chng-thâu.

Kalleh Jub (Bayravand)

Kalleh Jub sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Khorramabad Kūn Bayravand Koān Beyranvand-e Jonubi Hiong ê chng-thâu.

Posht Bisheh

Posht Bisheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Besharat Koān Zalaqi-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu.

Ali Abdal

Ali Abdal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Tiong-iong Koān Kuhdasht-e Shomali Hiong ê chng-thâu.

Dul Mishan

Dul Mishan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Miyankuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu.

Firuzabad (Aligudarz)

Firuzabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Tiong-iong Koān Borborud-e Gharbi Hiong ê chng-thâu.

Heydarabad-e Nurali

Heydarabad-e Nurali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Nurali Hiong ê chng-thâu.

Abdolabad (Delfan)

Abdolabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Mirbag-e Jonubi Hiong ê chng-thâu.

Sar Qaleh Olya

Sar Qaleh Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Besharat Koān Zalaqi-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu.

Dasht-e Khani

Dasht-e Khani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Zaz va Mahru Koān Zaz-e Sharqi Hiong ê chng-thâu.

Cham Kabud-e Sofla

Cham Kabud-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Kuhdasht Kūn Tiong-iong Koān Kuhdasht-e Jonubi Hiong ê chng-thâu.

Abbasabad (Delfan)

Abbasabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Delfan Kūn Tiong-iong Koān Mirbag-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Deh Mohammad Hoseyn

Deh Mohammad Hoseyn sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Aligudarz Kūn Zaz va Mahru Koān Zaz-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Tang-e Khushab

Tang-e Khushab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Pol-e Dokhtar Kūn Tiong-iong Koān Miyankuh-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.