ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 184

Kalateh-ye Ali

Kalateh-ye Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Miyan Velayat Hiong ê chng-thâu.

Kalateh-ye Kalut

Kalateh-ye Kalut sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Rud Ab Koān Kuh Hamayi Hiong ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Reza

Mazraeh-ye Reza sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Sarvelayat Koān Sarvelayat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Salami Hiong (Khuzestan Séng)

Salami Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shadegan Kūn Khanafereh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.552 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 15.245 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Shushtari (Khuzestan)

Shushtari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Izeh Kūn Dehdez Koān Donbaleh Rud-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Miangaran (Khuzestan)

Miangaran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Izeh Kūn Dehdez Koān Donbaleh Rud-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Sar Cheshmeh (Khuzestan)

Sar Cheshmeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Tiong-iong Koān Jahangiri Hiong ê chng-thâu.

Howmeh-ye Sharqi Hiong (Dasht-e Azadegan Kūn)

Howmeh-ye Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dasht-e Azadegan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.196 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 23.372 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng ...

Aghili-ye Shomali Hiong

Aghili-ye Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Gotvand Kūn Aghili Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.049 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.415 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Howmeh-ye Gharbi Hiong (Khorramshahr Kūn)

Howmeh-ye Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Khorramshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.176 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.567 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Bahmanshir-e Jonubi Hiong

Bahmanshir-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Abadan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.614 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.812 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Julaki Hiong

Joulaki Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Aghajari Kūn Joulaki Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.264 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.413 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Naseri Hiong

Naseri Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shadegan Kūn Khanafereh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.414 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.862 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Jannat Makan Hiong

Jannat Makan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Gotvand Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.913 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.136 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Mirza Mohammad (Iran)

Mirza Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Golgir Koān Tombi Golgir Hiong ê chng-thâu.

Jangal Kuh

Jangal Kuh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Sardasht Koān Emamzadeh Seyyed Mahmud Hiong ê chng-thâu.

Cheshmeh Dasht

Cheshmeh Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Masjed Soleyman Kūn Golgir Koān Tombi Golgir Hiong ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Baharvand

Mazraeh-ye Baharvand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andimeshk Kūn Alvar-e Garmsiri Koān Hoseyniyeh Hiong ê chng-thâu.

Abu ol Qasem

Abu ol Qasem sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Tiong-iong Koān Qaleh-ye Khvajeh Hiong ê chng-thâu.

Kuh-e Zir

Kuh-e Zir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Sardasht Koān Emamzadeh Seyyed Mahmud Hiong ê chng-thâu.

Mahmudabad (Andika)

Mahmudabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Tiong-iong Koān Shalal and Dasht-e Gol Hiong ê chng-thâu.

Shir Kosh

Shir Kosh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Tiong-iong Koān Shalal and Dasht-e Gol Hiong ê chng-thâu.

Hajji Gharib

Hajji Gharib sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Tiong-iong Koān Qaleh-ye Khvajeh Hiong ê chng-thâu.

Mohammad-e Baqer

Mohammad-e Baqer sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ramshir Kūn Tiong-iong Koān Abdoliyeh-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu.

Sadat-e Sharqi

Sadat-e Sharqi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Tiong-iong Koān Rud Zard Hiong ê chng-thâu.

Sadat-e Gharbi

Sadat-e Gharbi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Tiong-iong Koān Rud Zard Hiong ê chng-thâu.

Takht-e Zal

Takht-e Zal sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Tiong-iong Koān Shalal and Dasht-e Gol Hiong ê chng-thâu.

Baraftab (Dezful)

Baraftab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Sardasht Koān Emamzadeh Seyyed Mahmud Hiong ê chng-thâu.

Aghajari Hiong

Aghajari Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Behbahan Kūn Aghajari Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 1 ê chng-thâu.

Baricheh (Ahvaz)

Baricheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ahvaz Kūn Tiong-iong Koān Gheyzaniyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Sadatabad (Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad)

Sadatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Boyer-Ahmad Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Rum Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 40 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Mehrian (Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad)

Mehrian sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Boyer-Ahmad Kūn Tiong-iong Koān Sarrud-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.857 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.000 hō͘ jîn-ke.

Anarestan (Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad)

Anarestan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Basht Kūn Tiong-iong Koān Kuh Mareh Khami Hiong ê chng-thâu.

Emamzadeh Mohammad (Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad)

Emamzadeh Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān Dehdasht-e Gharbi Hiong ê chng-thâu.

Kimeh (Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad)

Kimeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Bahmai Kūn Bahmai-ye Garmsiri Koān Sar Asiab-e Yusefi Hiong ê chng-thâu.

Lash (Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad)

Lash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Charusa Koān Tayebi-ye Sarhadi-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 34 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Deli (Boyer-Ahmad)

Deli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Boyer-Ahmad Kūn Tiong-iong Koān Sepidar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 28 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Gurab (Boyer-Ahmad)

Gurab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Boyer-Ahmad Kūn Tiong-iong Koān Sepidar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Shahzadeh Mohammad (Boyer-Ahmad)

Shahzadeh Mohammad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Boyer-Ahmad Kūn Tiong-iong Koān Kakan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Narak (Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad)

Narak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Gachsaran Kūn Tiong-iong Koān Emamzadeh Jafar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Bagh-e Malek (Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad)

Bagh-e Malek sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Bahmai Kūn Tiong-iong Koān Kafsh Kanan Hiong ê chng-thâu.

Ab Darreh (Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad)

Ab Darreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Landeh Kūn Tiong-iong Koān Tayebi-ye Garmsiri-ye Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Murderaz (Kohgiluyeh)

Murderaz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān Tayebi-ye Garmsiri-ye Jonubi Hiong ê chng-thâu.

Deliyak (Kohgiluyeh)

Deliyak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān Doshman Ziari Hiong ê chng-thâu.

Shahruni

Shahruni sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Boyer-Ahmad Kūn Margown Koān Zilayi Hiong ê chng-thâu.

Larub (Kohgiluyeh)

Larub sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān Doshman Ziari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 25 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Sar Darreh (Kohgiluyeh)

Sar Darreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Kohgiluyeh Kūn Tiong-iong Koān Doshman Ziari Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Sadeqi

Sadeqi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Boyer-Ahmad Kūn Tiong-iong Koān Sepidar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Cheshmeh Tagi

Cheshmeh Tagi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Boyer-Ahmad Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Rum Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 50 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Mir Abdollah

Mir Abdollah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kohgiluyeh kap Boyer-Ahmad Séng Charam Kūn Tiong-iong Koān Charam Hiong ê chng-thâu.