ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 182

Sar Pan

Sar Pan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Salas-e Babajani Kūn Tiong-iong Koān Khaneh Shur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 41 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Jangal Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Jangal Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Roshtkhar Kūn Jangal Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.080 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.066 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Meshkan Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Meshkan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khoshab Kūn Meshkan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.113 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.702 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Bostan Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Bostan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khaf Kūn Sangan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.509 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.316 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Zarrin Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Zarrin Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Jowayin Kūn Atamalek Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 814 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.156 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Kavir Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Kavir Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khalilabad Kūn Sheshtaraz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.637 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.171 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Salami Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Salami Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khaf Kūn Salami Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.469 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.324 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Raz (Razavi Khorasan)

Raz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Jowayin Kūn Tiong-iong Koān Bala Jowayin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.057 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.043 hō͘ jîn-ke.

Padeh (Razavi Khorasan)

Padeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Tiong-iong Koān Bala Velayat Hiong ê chng-thâu.

Shahrah (Razavi Khorasan)

Shahrah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Kakhk Koān Kakhk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Meshkan (Razavi Khorasan)

Meshkan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khoshab Kūn Meshkan Koān Meshkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.004 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 929 hō͘ jîn-ke.

Meymand (Razavi Khorasan)

Meymand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Kakhk Koān Kakhk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Shahabad (Razavi Khorasan)

Shahabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Rivand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Khalaj (Razavi Khorasan)

Khalaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Torqabeh Koān Torqabeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Mansurabad (Pak Khorasan)

Mansurabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Maneh kap Samalqan Kūn Tiong-iong Koān Jeyransu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Kalateh-ye Reza (Razavi Khorasan)

Kalateh-ye Reza sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Quchan Kūn Tiong-iong Koān Dughayi Hiong ê chng-thâu.

Deh Rud (Razavi Khorasan)

Deh Rud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Tabadkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 7.062 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.689 hō͘ jîn-ke.

Deh Bagh (Razavi Khorasan)

Deh Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Tiong-iong Koān Chenaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Qarah Su (Razavi Khorasan)

Qarah Su sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Kalat Kūn Tiong-iong Koān Kabud Gonbad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 46 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13 hō͘ jîn-ke.

Bagh-e Now (Razavi Khorasan)

Bagh-e Now sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Nasrabad Koān Bala Jam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 42 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 16 hō͘ jîn-ke.

Shandiz Hiong

Shandiz Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Shandiz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.132 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 15.431 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 22 ê chng-thâu.

Karizan Hiong

Karizan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Nasrabad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.444 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 19.182 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

Jolgeh-ye Musaabad Hiong

Jolgeh-ye Musaabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.661 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.728 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê c ...

Zangelanlu Hiong

Zangelanlu Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Dargaz Kūn Lotfabad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.226 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.180 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Barzanun Hiong

Barzanun Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Sarvelayat Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.437 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.032 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Shabeh Hiong

Shabeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Roshtkhar Kūn Jangal Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 834 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.328 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Karrab Hiong

Karrab Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.106 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.335 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Darband Hiong

Darband Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Jajrom Kūn Jolgeh Sankhvast Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 839 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.530 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Zavarom Hiong

Golian Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Shirvan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.773 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.174 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Karat Hiong

Karat Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Taybad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.977 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 14.411 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Qushkhaneh-ye Pain Hiong

Qushkhaneh-ye Pain Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Shirvan Kūn Qushkhaneh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.194 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.771 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Almeh Hiong

Almeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Maneh kap Samalqan Kūn Samalqan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.980 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.517 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Takab Hiong (Kashmar Kūn)

Takab Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Kuhsorkh Kūn Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.482 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.772 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Takab-e Kuhmish Hiong

Takab-e Kuhmish Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Sheshtomad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.435 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.000 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Bayg Hiong

Bayg Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Bayg Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.465 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.327 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Shamkan Hiong

Shamkan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Sheshtomad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.453 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.947 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Barrud Hiong

Barrud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Kuhsorkh Kūn Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.411 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.684 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Miyan Dasht Hiong

Miyan Dasht Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Jajrom Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.421 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.010 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Sheshtaraz Hiong

Sheshtaraz Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khalilabad Kūn Sheshtaraz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.775 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.352 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Howmeh Hiong (Mahvelat Kūn)

Howmeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mahvelat Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.171 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.696 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Howmeh Hiong (Khalilabad Kūn)

Howmeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khalilabad Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.738 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.231 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Zozan Hiong

Zozan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khaf Kūn Jolgeh Zozan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.264 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.972 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Kuhsangi Hiong

Kuhsangi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Taybad Kūn Miyan Velayat Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.694 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.614 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Taghenkoh-e Jonubi Hiong

Taghenkoh-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Firuzeh Kūn Taghenkoh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.698 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.876 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Mahvelat-e Shomali Hiong

Mahvelat-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mahvelat Kūn Shadmehr Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.214 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.424 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Kadkan Hiong

Kadkan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Kadkan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.204 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.107 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Jagharq Hiong

Jagharq Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Torqabeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.303 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.060 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Meymand-e Bala

Meymand-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bajestan Kūn Tiong-iong Koān Jazin Hiong ê chng-thâu.

Dehqanabad

Dehqanabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Tiong-iong Koān Qasabeh-ye Gharbi Hiong ê chng-thâu.

Mazraeh-ye Qazi

Mazraeh-ye Qazi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Tiong-iong Koān Chenaran Hiong ê chng-thâu.