ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 181

Mazraeh-ye Simorgh

Mazraeh-ye Simorgh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Tiong-iong Koān Sar Asiab-e Farsangi Hiong ê chng-thâu.

Gavdari-ye Fareh Bakhsh

Gavdari-ye Fareh Bakhsh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Mahan Koān Qanatghestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Mohammadabad (Rayen)

Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Rayen Koān Rayen Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 8 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Aliabad-e Robat

Aliabad-e Robat sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Tiong-iong Koān Baghin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Qaleh-ye Hoseyn Ali

Qaleh-ye Hoseyn Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Rayen Koān Hoseynabad-e Goruh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Jujar (Kermanshah)

Jujar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Osmanvand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Namdar (Kermanshah)

Namdar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Osmanvand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Chenar (Kermanshah)

Chenar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Sar Firuzabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Kahriz-e Olya (Kermanshah)

Kahriz-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Sar Firuzabad Hiong ê chng-thâu.

Khosravi (Kermanshah)

Khosravi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Qasr-e Shirin Kūn Tiong-iong Koān Alvand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Haft Khaneh (Kermanshah)

Haft Khaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kangavar Kūn Tiong-iong Koān Khezel-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Shuhan-e Olya (Kermanshah)

Shuhan-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Eslamabad-e Gharb Kūn Homeyl Koān Homeyl Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 35 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Sagari

Sagari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Jalalvand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Poshtaleh

Poshtaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Osmanvand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 30 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Cheshmeh Kabud (Firuzabad)

Cheshmeh Kabud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Sar Firuzabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Darband Zard

Darband Zard sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Sar Firuzabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 28 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Aliabad (Firuzabad)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Sar Firuzabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Cheshmeh Kabud-e Olya

Cheshmeh Kabud-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Jalalvand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 42 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

Shiveh Sar Hiong

Shiveh Sar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Paveh Kūn Bayangan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.133 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.026 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Shamshir Hiong

Shamshir Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Paveh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.138 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.680 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Mansur-e Aqai Hiong

Mansur-e Aqai Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Ravansar Kūn Shahu Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.150 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.088 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Chafteh-ye Olya

Chafteh-ye Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Salas-e Babajani Kūn Ozgoleh Koān Sarqaleh Hiong ê chng-thâu.

Tang-e Hammam

Tang-e Hammam sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sarpol-e Zahab Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Zahab Hiong ê chng-thâu.

Biameh

Biameh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Dalahu Kūn Tiong-iong Koān Bivanij Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Tappeh Kabud (Ozgoleh)

Tappeh Kabud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Salas-e Babajani Kūn Ozgoleh Koān Jeygaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 33 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Qeshlaq-e Vosta

Qeshlaq-e Vosta sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Sahneh Kūn Tiong-iong Koān Khodabandehlu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Qaleh-ye Reza

Qaleh-ye Reza sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Ravansar Kūn Tiong-iong Koān Hasanabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 39 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

Sar Pan

Sar Pan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Salas-e Babajani Kūn Tiong-iong Koān Khaneh Shur Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 41 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Jangal Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Jangal Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Roshtkhar Kūn Jangal Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.080 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.066 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Meshkan Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Meshkan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khoshab Kūn Meshkan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.113 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.702 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Bostan Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Bostan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khaf Kūn Sangan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.509 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.316 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Zarrin Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Zarrin Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Jowayin Kūn Atamalek Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 814 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.156 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Kavir Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Kavir Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khalilabad Kūn Sheshtaraz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.637 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.171 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Salami Hiong (Razavi Khorasan Séng)

Salami Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khaf Kūn Salami Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.469 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.324 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Raz (Razavi Khorasan)

Raz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Jowayin Kūn Tiong-iong Koān Bala Jowayin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.057 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.043 hō͘ jîn-ke.

Padeh (Razavi Khorasan)

Padeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Heydarieh Kūn Tiong-iong Koān Bala Velayat Hiong ê chng-thâu.

Shahrah (Razavi Khorasan)

Shahrah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Kakhk Koān Kakhk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Meshkan (Razavi Khorasan)

Meshkan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Khoshab Kūn Meshkan Koān Meshkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.004 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 929 hō͘ jîn-ke.

Meymand (Razavi Khorasan)

Meymand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Gonabad Kūn Kakhk Koān Kakhk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Shahabad (Razavi Khorasan)

Shahabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Tiong-iong Koān Rivand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Khalaj (Razavi Khorasan)

Khalaj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Torqabeh Koān Torqabeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Mansurabad (Pak Khorasan)

Mansurabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Maneh kap Samalqan Kūn Tiong-iong Koān Jeyransu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Kalateh-ye Reza (Razavi Khorasan)

Kalateh-ye Reza sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Quchan Kūn Tiong-iong Koān Dughayi Hiong ê chng-thâu.

Deh Rud (Razavi Khorasan)

Deh Rud sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Tabadkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 7.062 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.689 hō͘ jîn-ke.

Deh Bagh (Razavi Khorasan)

Deh Bagh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Tiong-iong Koān Chenaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Qarah Su (Razavi Khorasan)

Qarah Su sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Kalat Kūn Tiong-iong Koān Kabud Gonbad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 46 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 13 hō͘ jîn-ke.

Bagh-e Now (Razavi Khorasan)

Bagh-e Now sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Nasrabad Koān Bala Jam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 42 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 16 hō͘ jîn-ke.

Shandiz Hiong

Shandiz Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Shandiz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.132 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 15.431 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 22 ê chng-thâu.

Karizan Hiong

Karizan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Nasrabad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 4.444 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 19.182 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

Jolgeh-ye Musaabad Hiong

Jolgeh-ye Musaabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torbat-e Jam Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.661 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.728 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê c ...