ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 167

Tashan Hiong

Tashan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Jam Kūn Riz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 727 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.349 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Khosrow Shirin Hiong

Khosrow Shirin Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 727 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.894 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Isametovo

Isametovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Ilishevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 728 ê lâng tòa. Kui-ê chng-thâu ū 7 tiâu ke-á-lō͘.

Paknituvis

Paknituvis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Vaiguva Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Uoginiai (Panevėžys)

Uoginiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Karsakiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Sabayevo

Sabayevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Buzdyaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 732 ê lâng tòa. Hia ū 10 tiâu ke-á-lō͘.

Uodynė (Radviliškis)

Uodynė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Radviliškis Koān Radviliškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

Langa de Duero

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū La Vid y Barrios, Peñaranda de Duero, Brazacorta, Alcubilla de Avellaneda, San Esteban de Gormaz, Miño de San Esteban, Fuentecambrón, Languilla, Maderuelo, Castillejo de Robledo.

Krasnaya Gorka (Selivanovsky Koān, Vladimir Chiu)

Krasnaya Gorka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Selivanovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 3 ê lâng tòa.

Novlyanka

Novlyanka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Selivanovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 894 ê lâng tòa. Hia ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

Karchambu-e Shomali Hiong

Karchambu-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Buin va Miandasht Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 734 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.293 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng- ...

Palacios de la Sierra

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Hontoria del Pinar, Rabanera del Pinar, Moncalvillo, Castrillo de la Reina, Quintanar de la Sierra, Vilviestre del Pinar, San Leonardo de Yagüe.

Magaz de Pisuerga

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Villamuriel de Cerrato, Palencia, Villalobón, Villamediana, Reinoso de Cerrato, Soto de Cerrato, Venta de Baños.

Užubaliai (Kupiškis)

Užubaliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Kupiškis Koān Kupiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3 ê lâng tòa.

Beyarjomand Hiong

Beyarjomand Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Shahrud Kūn Beyarjomand Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 737 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.023 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Tazehabad (Nowshahr)

Tazehabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nowshahr Kūn Tiong-iong Koān Kheyrud Kenar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.735 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 737 hō͘ jîn-ke.

Esmailabad (Mashhad)

Esmailabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Tus Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.083 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 737 hō͘ jîn-ke.

Deh Ful

Deh Ful sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Nahavand Kūn Tiong-iong Koān Tariq ol Eslam Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.582 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 737 hō͘ jîn-ke.

Hesar (Zarandieh)

Hesar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Shazand Kūn Zalian Koān Pol-e Doab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.725 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 738 hō͘ jîn-ke.

Pain Bisheh Sar

Pain Bisheh Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Babol Kūn Tiong-iong Koān Feyziyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.849 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 739 hō͘ jîn-ke.

Ančios

Ančios sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Lazdijai Koān Veisiejai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3 ê lâng tòa.

Gineitiškės

Gineitiškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Zujūnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1093 ê lâng tòa.

Jowzan (Hamadan)

Jowzan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Tiong-iong Koān Jowzan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.854 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 740 hō͘ jîn-ke.

Khenejin

Khenejin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Farahan Kūn Tiong-iong Koān Khenejin Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.235 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 741 hō͘ jîn-ke.

Shahrak-e Shahid Montazeri

Shahrak-e Shahid Montazeri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Tiong-iong Koān Mahmudabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.993 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 741 hō͘ jîn-ke.

Saint-Laurent-de-Céris

Tī Saint-Laurent-de-Céris ê sì-ûi ū Ambernac, Le Grand-Madieu, Roumazières-Loubert, Saint-Claud, Saint-Coutant, kap Le Vieux-Cérier téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Girdžiūnai (Vilnius)

Girdžiūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Buivydžiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

Nughab (Darmian)

Nughab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lâm Khorasan Séng Darmian Kūn Tiong-iong Koān Miyandasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.198 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 742 hō͘ jîn-ke.

Daryasar (Gilan)

Daryasar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Kumeleh Koān Daryasar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.557 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 744 hō͘ jîn-ke.

Saint-Clet

Tī Saint-Clet ê sì-ûi ū Le Faouet, Plouec-du-Trieux, Pommerit-le-Vicomte, Pontrieux, Quemper-Guézennec, Saint-Gilles-les-Bois, kap Squiffiec téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Paliepė (Vilnius)

Paliepė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Buivydžiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 4 ê lâng tòa.

Gelučiai

Gelučiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Šaukėnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 4 ê lâng tòa.

Bisaran

Bisaran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Tiong-iong Koān Bisaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.130 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 745 hō͘ jîn-ke.

Saint-Martial-de-Valette

Tī Saint-Martial-de-Valette ê sì-ûi ū Saint-Martin-le-Pin, Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier, Saint-Front-sur-Nizonne, Nontron, Sceau-Saint-Angel, kap Lussas-et-Nontronneau téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Ivanovka (Davlekanovsky Koān, Bashkortostan Kiōng-hô-kok)

Ivanovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Davlekanovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 749 ê lâng tòa. Kui-ê chng-thâu ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

Ilgakiemis

Ilgakiemis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Garliava Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 750 ê lâng tòa.

Kuhenjan (Sarvestan)

Kuhenjan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Sarvestan Kūn Kuhenjan Koān Kuhenjan Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.281 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 750 hō͘ jîn-ke.

Ničiūnai (Panevėžys)

Ničiūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Karsakiškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 9 ê lâng tòa.

Bykovka

Bykovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Permsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 13 ê lâng tòa.

La Salzadella

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Alcalà de Xivert, Catí, Cervera del Maestre, Les Coves de Vinromà, Sant Mateu, Santa Magdalena de Polpís, Tírig, Xert.

Minaičiai (Šiauliai)

Minaičiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Šiauliai Koān Šiauliai Chng-kha Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

Zanjireh Hiong

Zanjireh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Chardavol Kūn Shabab Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 752 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.584 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Kahriz (Qarah Su)

Kahriz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Tiong-iong Koān Qarah Su Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.542 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 752 hō͘ jîn-ke.

Karasf

Karasf sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Khodabandeh Kūn Tiong-iong Koān Mah Neshan Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2024 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.083 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 753 hō͘ jîn-ke.

Jirandeh

Jirandeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Amarlu Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.320 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 754 hō͘ jîn-ke.

La Cerlangue

Tī La Cerlangue ê sì-ûi ū Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque, Mélamare, La Remuée, Saint-Nicolas-de-la-Taille, Saint-Vigor-dYmonville, Saint-Vincent-Cramesnil, kap Tancarville téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Cimanes del Tejar

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Valverde de la Virgen, Villadangos del Páramo, Santa Marina del Rey, Turcia, Llamas de la Ribera, Las Omañas, Rioseco de Tapia, San Andrés del Rabanedo.

Zagheh (Bahar)

Zagheh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Bahar Kūn Tiong-iong Koān Simineh Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.053 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 755 hō͘ jîn-ke.

Dizy-le-Gros

Tī Dizy-le-Gros ê sì-ûi ū Boncourt, Lappion, Lislet, Montcornet, Montloué, Nizy-le-Comte, Le Thuel, La Ville-aux-Bois-lès-Dizy, kap Sévigny-Waleppe téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Giriniai

Giriniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Molėtai Koān Joniškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 4 ê lâng tòa.