ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 164

Borodkino

Borodkino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Dobryansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 5 ê lâng tòa.

Boyanovo

Boyanovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Dobryansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 6 ê lâng tòa.

Moallem Kalayeh

Moallem Kalayeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut-e Sharqi Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.223 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 684 hō͘ jîn-ke.

Dehram

Dehram sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Farashband Kūn Dehram Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.468 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 684 hō͘ jîn-ke.

Murmuri

Murmuri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Abdanan Kūn Kalat Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.768 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 684 hō͘ jîn-ke.

Padumblė (Utena)

Padumblė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Kuktiškės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3 ê lâng tòa.

Skemai

Skemai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Rokiškis Koān Rokiškis Chng-kha Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 685 ê lâng tòa.

Hajjiabad (Najafabad)

Hajjiabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Najafabad Kūn Tiong-iong Koān Sadeqiyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.449 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 686 hō͘ jîn-ke.

Mehregan Hiong

Mehregan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Parsian Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 688 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.091 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Banesh

Banesh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Sepidan Kūn Beyza Koān Banesh ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.904 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 688 hō͘ jîn-ke.

Saint-Maurice-de-Gourdans

Tī Saint-Maurice-de-Gourdans ê sì-ûi ū Balan, Béligneux, Loyettes, Saint-Jean-de-Niost, Anthon, kap Villette-dAnthon téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Likančiai (Utena)

Likančiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Užpaliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

Darjazin (Hamadan)

Darjazin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Razan Kūn Qorveh-e Darjazin Koān Darjazin-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.629 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 689 hō͘ jîn-ke.

Gholaman

Gholaman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Bojnord Kūn Raz kap Jargalan Koān Gholaman Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.665 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 690 hō͘ jîn-ke.

Shahrak-e Bahram

Shahrak-e Bahram sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Shush Kūn Tiong-iong Koān Ben Moala Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.320 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 690 hō͘ jîn-ke.

Rumiani

Rumiani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Rumeshkhan Kūn Suri Koān Rumiani Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.360 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 691 hō͘ jîn-ke.

Hafteh

Hafteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Shazand Kūn Qarah Kahriz Koān Qarah Kahriz Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.500 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 691 hō͘ jîn-ke.

Vaiskūnai (Utena)

Vaiskūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Užpaliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2018 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Balvard

Balvard sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Balvard Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.534 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 692 hō͘ jîn-ke.

Pakapė (Panevėžys)

Pakapė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Miežiškės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Asiab Hiong

Asiab Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Omidiyeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 693 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.496 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Paberžiai (Kelmė)

Paberžiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Kelmė Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Darreh Doran Hiong

Darreh Doran Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rafsanjan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 695 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.493 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Bahmanshir-e Shomali Hiong

Bahmanshir-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Abadan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 695 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.017 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Majdabad (Marvdasht)

Majdabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong-iong Koān Majdabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.143 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 695 hō͘ jîn-ke.

Nevėžninkai

Nevėžninkai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Naujamiestis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 7 ê lâng tòa.

Alija del Infantado

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Roperuelos del Páramo, Pozuelo del Páramo, Maire de Castroponce, Coomonte, Villaferrueña, Arrabalde, Alcubilla de Nogales, San Esteban de Nogales, Quintana del Marco.

Sarapiniškė

Sarapiniškė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Kukečiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Laguna Dalga

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Valdefuentes del Páramo, Santa María del Páramo, Bercianos del Páramo, Pobladura de Pelayo García, Zotes del Páramo.

Lalehzar (Kerman)

Lalehzar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bardsir Kūn Lalehzar Koān Lalehzar Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 4.429 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 697 hō͘ jîn-ke.

Fahraj (Yazd)

Fahraj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Yazd Kūn Tiong-iong Koān Mehrabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.694 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 697 hō͘ jîn-ke.

Paežeriai (Anykščiai)

Paežeriai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Anykščiai Koān Skiemoniai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 15 ê lâng tòa.

Girėnai

Girėnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Šakiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 698 ê lâng tòa.

Kahruyeh Hiong

Kahruyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Shahreza Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 700 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.530 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Khonjesht

Khonjesht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Eqlid Kūn Tiong-iong Koān Khonjesht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.366 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 700 hō͘ jîn-ke.

Anjirak (Khuzestan)

Anjirak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Tiong-iong Koān Shamsabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.704 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 700 hō͘ jîn-ke.

Haft Cheshmeh (Ilam)

Haft Cheshmeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Ilam Kūn Tiong-iong Koān Deh Pain Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.497 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 700 hō͘ jîn-ke.

Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Tī Saint-Pierre-lès-Elbeuf ê sì-ûi ū La Haye-Malherbe, Martot, Saint-Cyr-la-Campagne, Saint-Didier-des-Bois, Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf, Freneuse, kap Saint-Aubin-lès-Elbeuf téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Agafonovskaya

Agafonovskaya sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Arkhangelsk Chiu Kargopolsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 7 ê lâng tòa.

Rudbar Hiong (Hormozgan Séng)

Rudbar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Khamir Kūn Ruydar Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 701 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.079 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Fordo Hiong

Fordo Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qom Séng Qom Kūn Kahak Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 701 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.265 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Markid (Marand)

Markid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Marand Kūn Yamchi Koān Zolbin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.735 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 701 hō͘ jîn-ke.

Qarah Buteh

Qarah Buteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Zanjanrud Koān Ijrud-e Pain Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.747 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 701 hō͘ jîn-ke.

Khesht Sar

Khesht Sar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Mahmudabad Kūn Tiong-iong Koān Ahlamerestaq-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.524 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 701 hō͘ jîn-ke.

Shemshak

Shemshak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Shemiranat Kūn Rudbar-e Qasran Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.423 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 702 hō͘ jîn-ke.

Cheshmeh Langan Hiong

Cheshmeh Langan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Fereydunshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 705 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.031 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Prapuoleniai

Prapuoleniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Vilkaviškis Koān Kybartai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3 ê lâng tòa.

Karmasan

Karmasan sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Ufimsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 706 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 9 tiâu ke-á-lō͘.

Ali Shah (Tang Azerbaijan)

Ali Shah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Shabestar Kūn Tiong-iong Koān Sis Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.649 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 706 hō͘ jîn-ke.

Kušleikiai (Kelmė)

Kušleikiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Kelmė Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.