ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 157

Makhmutovo

Makhmutovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Abzelilovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 584 ê lâng tòa. Hia ū 7 tiâu ke-á-lō͘.

Kisom

Kisom sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astaneh-ye Ashrafiyeh Kūn Tiong-iong Koān Kisom Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.671 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 584 hō͘ jîn-ke.

Lavoriškės

Lavoriškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Lavoriškės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2001 nî ê sî-chūn ū 585 ê lâng tòa.

Pezhma

Pezhma sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Arkhangelsk Chiu Velsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2014 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 585 ê lâng tòa. Hia ū 13 tiâu ke-á-lō͘.

Dasht-e Arzhan

Dasht-e Arzhan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Shiraz Kūn Arzhan Koān Dasht-e Arzhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.558 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 585 hō͘ jîn-ke.

Dezli (Kurdistan)

Dezli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Tiong-iong Koān Dezli Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.627 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 585 hō͘ jîn-ke.

Neyasar

Neyasar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Kashan Kūn Neyasar Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.319 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 586 hō͘ jîn-ke.

Bonneville-la-Louvet

Tī Bonneville-la-Louvet ê sì-ûi ū Les Authieux-sur-Calonne, Blangy-le-Château, Le Faulq, Saint-André-dHébertot, Le Bois-Hellain, La Lande-Saint-Léger, Martainville, kap Saint-Pierre-de-Cormeilles téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Montamarta

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū La Hiniesta, Andavías, Palacios del Pan, Manzanal del Barco, Santa Eufemia del Barco, San Cebrián de Castro, Piedrahita de Castro, Moreruela de los Infanzones, Cubillos.

Jasnagurka (Radviliškis)

Jasnagurka sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Radviliškis Koān Radviliškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

Rud Pish

Rud Pish sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Fuman Kūn Tiong-iong Koān Rud Pish Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.274 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 588 hō͘ jîn-ke.

Šilos

Šilos sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Kelmė Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Kapčiamiestis

Kapčiamiestis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Lazdijai Koān Kapčiamiestis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 589 ê lâng tòa.

Shaab Jereh Hiong

Shaab Jereh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kuhbanan Kūn Toghrol Al Jerd Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 589 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.227 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Margh Malek Hiong

Margh Malek Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 589 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.342 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 2 ê chng-thâu.

Nerėpai

Nerėpai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Kretinga Koān Imbarė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

Lapkalnis (Kelmė)

Lapkalnis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Lioliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

Maximovo

Maximovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Yanaulsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 590 ê lâng tòa. Hia ū 10 tiâu ke-á-lō͘.

Bafran

Bafran sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Bafran Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.978 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 590 hō͘ jîn-ke.

Taraznahid

Taraznahid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Markazi Séng Saveh Kūn Tiong-iong Koān Taraznahid Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.391 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 590 hō͘ jîn-ke.

Sankhvast

Sankhvast sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Jajarm Kūn Jolgeh Sankhvast Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.077 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 590 hō͘ jîn-ke.

Lumar

Lumar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Sirvan Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.696 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 591 hō͘ jîn-ke.

Emamzadeh Abdol Aziz

Emamzadeh Abdol Aziz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Isfahan Kūn Jolgeh Koān Emamzadeh Abdol Aziz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.297 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 591 hō͘ jîn-ke.

Bajorai (Rokiškis)

Bajorai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Rokiškis Koān Rokiškis Chng-kha Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 592 ê lâng tòa.

Šlaitai (Utena)

Šlaitai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Daugailiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

Sauseriai (Klaipėda)

Sauseriai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Klaipėda Koān Vėžaičiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 4 ê lâng tòa.

Babaafzal Hiong

Babaafzal Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Kashan Kūn Barzok Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 596 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 1.904 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

Moulins-lès-Metz

Tī Moulins-lès-Metz ê sì-ûi ū Scy-Chazelles, Augny, Châtel-Saint-Germain, Jouy-aux-Arches, Jussy, Marly, Montigny-lès-Metz, Sainte-Ruffine, kap Vaux téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Galindo y Perahuy

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Doñinos de Salamanca, Carrascal de Barregas, Calzada de Don Diego, Barbadillo, Rollán, Parada de Arriba, San Pedro de Rozados.

Rudamina (Vilnius)

Rudamina sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Rudamina Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3981 ê lâng tòa.

Bidak (Abadeh)

Bidak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān Bidak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.479 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 598 hō͘ jîn-ke.

Yengejeh (Azarshahr)

Yengejeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Azarshahr Kūn Howmeh Koān Yengejeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.190 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 599 hō͘ jîn-ke.

Žoliškiai

Žoliškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Pasvalys Koān Krinčinas Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Krasnopolye

Krasnopolye sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bryansk Chiu Brasovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 9 ê lâng tòa.

Hoseynabad (Pak Khorasan)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Shirvan Kūn Tiong-iong Koān Zavarom Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.572 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 601 hō͘ jîn-ke.

Pakalniškiai (Utena)

Pakalniškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Utena Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 5 ê lâng tòa.

Antaniškės (Vilnius)

Antaniškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Buivydžiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Micaičiai

Micaičiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Šiauliai Koān Kuršėnai Chng-kha Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 602 ê lâng tòa.

Krivtsovo

Krivtsovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Yakovlevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 602 ê lâng tòa. Hia ū 16 tiâu ke-á-lō͘.

Užmiškiai (Kelmė)

Užmiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Kražiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3 ê lâng tòa.

Ahmadsargurab

Ahmadsargurab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Shaft Kūn Ahmadsargurab Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.128 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 603 hō͘ jîn-ke.

Saint-Amant-de-Montmoreau

Tī Saint-Amant-de-Montmoreau ê sì-ûi ū Aignes-et-Puypéroux, Chavenat, Gurat, Juignac, Montmoreau-Saint-Cybard, Saint-Laurent-de-Belzagot, Salles-Lavalette, kap Vaux-Lavalette téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Kazanka

Kazanka sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Tytuvėnai Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Žalionė (Telšiai)

Žalionė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Telšiai Kūn Telšiai Koān Upyna Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

Mediniškiai (Troškūnai)

Mediniškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Anykščiai Koān Debeikiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 21 ê lâng tòa.

Aliabad (Rasht)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Lasht-e Nesha Koān Aliabad-e Ziba Kenar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.050 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 604 hō͘ jîn-ke.

Gaz-e Gharbi

Gaz-e Gharbi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Tiong-iong Koān Anzan-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.317 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 604 hō͘ jîn-ke.

La Petite-Pierre

Tī La Petite-Pierre ê sì-ûi ū Erckartswiller, Eschbourg, Hinsbourg, Lohr, Neuwiller-lès-Saverne, Petersbach, Sparsbach, Struth, kap Zittersheim téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Bonnétage

Tī Bonnétage ê sì-ûi ū Saint-Julien-lès-Russey, Montbéliardot, Plaimbois-du-Miroir, Rosureux, Le Russey, Le Luhier, GrandCombe-des-Bois, La Chaux-de-Fonds, Fournet-Blancheroche, Frambouhans, kap Les Fontenelles téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Staškūniškis (Utena)

Staškūniškis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Daugailiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.