ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 156

Kojur

Kojur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nowshahr Kūn Kojur Koān Tavabe-e Kojur Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.120 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 570 hō͘ jîn-ke.

Chichaklu (Tehran)

Chichaklu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Eslamshahr Kūn Ahmadabad-e Mostowfi Koān Chichaklu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.196 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 570 hō͘ jîn-ke.

Lotfabad

Lotfabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Dargaz Kūn Lotfabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.865 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 570 hō͘ jîn-ke.

Shigayevo

Shigayevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Beloretsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 571 ê lâng tòa. Hia ū 12 tiâu ke-á-lō͘.

Galand

Galand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Ramian Kūn Tiong-iong Koān Daland Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.485 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 571 hō͘ jîn-ke.

Vladislava

Vladislava sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Trakai Koān Aukštadvaris Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 9 ê lâng tòa.

Repenka

Repenka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Alexeyevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 572 ê lâng tòa. Hia ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

Sufi (Sai Azerbaijan)

Sufi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Showt Kūn Tiong-iong Koān Qarah Quyun-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.523 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 572 hō͘ jîn-ke.

Kaltyayevo

Kaltyayevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Tatyshlinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 573 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

Banafsh Tappeh Hiong

Banafsh Tappeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Now Kandeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 573 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.114 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

Shahrud Hiong

Shahrud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Shahrud Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 574 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 1.864 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Abu ol Verdi Hiong

Abu ol Verdi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Pasargad Kūn Hakhamanish Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 574 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.451 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 2 ê chng-thâu.

Kharaju

Kharaju sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Maragheh Kūn Saraju Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.824 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 574 hō͘ jîn-ke.

Hameh Kasi (Bahar)

Hameh Kasi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Bahar Kūn Salehabad Koān Salehabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.436 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 574 hō͘ jîn-ke.

Zabalina (Utena)

Zabalina sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Daugailiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

Dumbrava

Dumbrava sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Užpaliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

Juragiai

Juragiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Garliava Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 575 ê lâng tòa.

Kharaqan-e Gharbi Hiong

Kharaqan-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Avaj Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 575 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.081 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Langar (Kerman)

Langar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kerman Kūn Mahan Koān Mahan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.312 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 575 hō͘ jîn-ke.

Subačiai

Subačiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Lazdijai Koān Kapčiamiestis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

Alavi (Hamadan)

Alavi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Tork-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.509 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 576 hō͘ jîn-ke.

Faucogney-et-la-Mer

Tī Faucogney-et-la-Mer ê sì-ûi ū Amont-et-Effreney, Écromagny, Esmoulières, Servance, Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, kap La Voivre téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Fretigney-et-Velloreille

Tī Fretigney-et-Velloreille ê sì-ûi ū Le Pont-de-Planches, Les Bâties, Bourguignon-lès-la-Charité, Cordonnet, Frasne-le-Château, Maizières, Neuvelle-lès-la-Charité, Oiselay-et-Grachaux, La Romaine, Recologne-lès-Rioz, Vaux-le-Moncelot, Vezet, kap ...

Vajasiškis (Utena)

Vajasiškis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Daugailiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 4 ê lâng tòa.

Vėriškės

Vėriškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Daugailiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Pereruela

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū El Perdigón, Casaseca de Campeán, Villanueva de Campeán, Cabañas de Sayago, Peñausende, Fresno de Sayago, Bermillo de Sayago, Moral de Sayago, Villaseco del Pan, Almaraz de Duero, Zamora.

Khayan

Khayan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Borujerd Kūn Tiong-iong Koān Shirvan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.096 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 579 hō͘ jîn-ke.

Staromusino

Staromusino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Karmaskalinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 580 ê lâng tòa. Hia ū 8 tiâu ke-á-lō͘.

Qohrud Hiong

Qohrud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Kashan Kūn Qamsar Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 581 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 1.627 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Qezel Gechilu Hiong

Qezel Gechilu Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Mahneshan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 581 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.348 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

Aliabad (Iranshahr)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Iranshahr Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.984 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 581 hō͘ jîn-ke.

Poshteh (Razavi Khorasan)

Poshteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Taybad Kūn Tiong-iong Koān Karat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.544 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 583 hō͘ jîn-ke.

Užpaliai

Užpaliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Užpaliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 758 ê lâng tòa.

Khotmyzhsk

Khotmyzhsk sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Borisovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1.076 ê lâng tòa. Hia ū 26 tiâu ke-á-lō͘.

Buranovo (Kalmansky Koān, Altai Pian-kiong-khu)

Buranovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Kalmansky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1039 ê lâng tòa. Hia ū 9 tiâu ke-á-lō͘.

Makhmutovo

Makhmutovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Abzelilovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 584 ê lâng tòa. Hia ū 7 tiâu ke-á-lō͘.

Kisom

Kisom sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astaneh-ye Ashrafiyeh Kūn Tiong-iong Koān Kisom Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.671 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 584 hō͘ jîn-ke.

Lavoriškės

Lavoriškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Lavoriškės Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2001 nî ê sî-chūn ū 585 ê lâng tòa.

Pezhma

Pezhma sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Arkhangelsk Chiu Velsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2014 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 585 ê lâng tòa. Hia ū 13 tiâu ke-á-lō͘.

Dasht-e Arzhan

Dasht-e Arzhan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Shiraz Kūn Arzhan Koān Dasht-e Arzhan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.558 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 585 hō͘ jîn-ke.

Dezli (Kurdistan)

Dezli sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kurdistan Séng Sarvabad Kūn Tiong-iong Koān Dezli Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.627 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 585 hō͘ jîn-ke.

Neyasar

Neyasar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Kashan Kūn Neyasar Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.319 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 586 hō͘ jîn-ke.

Bonneville-la-Louvet

Tī Bonneville-la-Louvet ê sì-ûi ū Les Authieux-sur-Calonne, Blangy-le-Château, Le Faulq, Saint-André-dHébertot, Le Bois-Hellain, La Lande-Saint-Léger, Martainville, kap Saint-Pierre-de-Cormeilles téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Montamarta

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū La Hiniesta, Andavías, Palacios del Pan, Manzanal del Barco, Santa Eufemia del Barco, San Cebrián de Castro, Piedrahita de Castro, Moreruela de los Infanzones, Cubillos.

Jasnagurka (Radviliškis)

Jasnagurka sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Radviliškis Koān Radviliškis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

Rud Pish

Rud Pish sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Fuman Kūn Tiong-iong Koān Rud Pish Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.274 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 588 hō͘ jîn-ke.

Šilos

Šilos sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Kelmė Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Kapčiamiestis

Kapčiamiestis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Alytus Kūn Lazdijai Koān Kapčiamiestis Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 589 ê lâng tòa.

Shaab Jereh Hiong

Shaab Jereh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kuhbanan Kūn Toghrol Al Jerd Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 589 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.227 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Margh Malek Hiong

Margh Malek Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 589 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.342 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 2 ê chng-thâu.