ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 155

Paliepiai (Panevėžys)

Paliepiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Raguva Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Noidans-le-Ferroux

Tī Noidans-le-Ferroux ê sì-ûi ū Vy-le-Ferroux, Neuvelle-lès-la-Charité, La Romaine, Raze, Soing-Cubry-Charentenay, kap Vezet téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Šakiai (Kaunas)

Šakiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Domeikava Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 561 ê lâng tòa.

Tavaux-et-Pontséricourt

Tī Tavaux-et-Pontséricourt ê sì-ûi ū Agnicourt-et-Séchelles, Bosmont-sur-Serre, Braye-en-Thiérache, Burelles, Montigny-le-Franc, Saint-Pierremont, kap Vigneux-Hocquet téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Pikčiūnai (Utena)

Pikčiūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Daugailiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 4 ê lâng tòa.

Jazin (Razavi Khorasan)

Jazin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bajestan Kūn Tiong-iong Koān Jazin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.033 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 562 hō͘ jîn-ke.

Muro de Alcoy

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Agres, Alcocer de Planes, LAlqueria dAsnar, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Atzeneta dAlbaida, Albaida, Bèlgida, Bufali, Otos, El Palomar.

Bernotiškės (Utena)

Bernotiškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Daugailiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 4 ê lâng tòa.

Zolotonoshka

Zolotonoshka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Sterlitamaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 563 ê lâng tòa. Hia ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

Shamil-e Bala

Shamil-e Bala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Fareghan Koān Ahmadi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.411 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 564 hō͘ jîn-ke.

Kamalabad (Alborz)

Kamalabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Alborz Kūn Tiong-iong Koān Nosratabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.358 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 564 hō͘ jîn-ke.

Margh Malek

Margh Malek sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān Margh Malek Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.236 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 564 hō͘ jîn-ke.

Le Plessier-Rozainvillers

Tī Le Plessier-Rozainvillers ê sì-ûi ū Contoire, Fresnoy-en-Chaussée, Hangest-en-Santerre, Mézières-en-Santerre, kap La Neuville-Sire-Bernard téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Karimabad (Pakdasht)

Karimabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pakdasht Kūn Sharifabad Koān Karimabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.332 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 567 hō͘ jîn-ke.

La Ferté-Chevresis

Tī La Ferté-Chevresis ê sì-ûi ū Chevresis-Monceau, Mesbrecourt-Richecourt, Montigny-sur-Crécy, Nouvion-et-Catillon, Pargny-les-Bois, Parpeville, Pleine-Selve, Surfontaine, kap Villers-le-Sec téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Tyliai (Šiauliai)

Tyliai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Šiauliai Koān Kairiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 9 ê lâng tòa.

Žingiai (Vilnius)

Žingiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Sužionys Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 4 ê lâng tòa.

Olkhovka (Volgograd Chiu)

Olkhovka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Volgograd Chiu Olkhovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 5401 ê lâng tòa.

Pavlikovo

Pavlikovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Gorokhovetsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 13 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

Zlobino (Vladimir)

Zlobino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Vladimir Chiu Vladimir Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 8 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

Kozinka

Kozinka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Astrakhan Chiu Yenotayevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 11 ê lâng tòa.

Rassolnaya

Rassolnaya sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Permsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 29 ê lâng tòa. Hia ū 3 tiâu ke-á-lō͘.

Cherga

Cherga sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Kiōng-hô-kok Shebalinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1.952 ê lâng tòa. Hia ū 23 tiâu ke-á-lō͘.

Belenkoye

Belenkoye sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Borisovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 1.466 ê lâng tòa. Hia ū 10 tiâu ke-á-lō͘.

Shahin Shahr

Shahin Shahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Shahin Shahr kap Meymeh Kūn Tiong-iong Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 173.329 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 35.827 hō͘ jîn-ke.

Ernan Hiong

Ernan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Mehriz Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 568 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 1.790 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Ananyino

Ananyino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Chernushinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 568 ê lâng tòa. Hia ū 12 tiâu ke-á-lō͘.

Tang-e Narak Hiong

Tang-e Narak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Khonj Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 568 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.341 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Juqin (Iran)

Juqin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Ijrud Kūn Tiong-iong Koān Qareh Poshtelu-e Bala Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.557 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 568 hō͘ jîn-ke.

Ilchigulovo

Ilchigulovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Miyakinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 569 ê lâng tòa. Kui-ê chng-thâu ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

Padvarninkai (Telšiai)

Padvarninkai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Telšiai Kūn Telšiai Koān Upyna Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3 ê lâng tòa.

Laumėnai

Laumėnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Samylai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 570 ê lâng tòa.

Makvan Hiong

Makvan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Paveh Kūn Bayangan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 570 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.327 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

Kojur

Kojur sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nowshahr Kūn Kojur Koān Tavabe-e Kojur Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.120 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 570 hō͘ jîn-ke.

Chichaklu (Tehran)

Chichaklu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Eslamshahr Kūn Ahmadabad-e Mostowfi Koān Chichaklu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.196 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 570 hō͘ jîn-ke.

Lotfabad

Lotfabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Dargaz Kūn Lotfabad Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.865 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 570 hō͘ jîn-ke.

Shigayevo

Shigayevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Beloretsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 571 ê lâng tòa. Hia ū 12 tiâu ke-á-lō͘.

Galand

Galand sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Ramian Kūn Tiong-iong Koān Daland Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.485 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 571 hō͘ jîn-ke.

Vladislava

Vladislava sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Trakai Koān Aukštadvaris Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 9 ê lâng tòa.

Repenka

Repenka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Alexeyevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 572 ê lâng tòa. Hia ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

Sufi (Sai Azerbaijan)

Sufi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Showt Kūn Tiong-iong Koān Qarah Quyun-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.523 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 572 hō͘ jîn-ke.

Kaltyayevo

Kaltyayevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Tatyshlinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 573 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 6 tiâu ke-á-lō͘.

Banafsh Tappeh Hiong

Banafsh Tappeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Now Kandeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 573 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.114 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

Shahrud Hiong

Shahrud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Shahrud Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 574 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 1.864 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Abu ol Verdi Hiong

Abu ol Verdi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Pasargad Kūn Hakhamanish Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 574 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.451 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 2 ê chng-thâu.

Kharaju

Kharaju sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Maragheh Kūn Saraju Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.824 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 574 hō͘ jîn-ke.

Hameh Kasi (Bahar)

Hameh Kasi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Bahar Kūn Salehabad Koān Salehabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.436 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 574 hō͘ jîn-ke.

Zabalina (Utena)

Zabalina sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Daugailiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

Dumbrava

Dumbrava sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Užpaliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

Juragiai

Juragiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Garliava Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 575 ê lâng tòa.