ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 152

Ashar (Iran)

Ashar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sistan kap Baluchestan Séng Mehrestan Kūn Ashar Koān Ashar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.676 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 529 hō͘ jîn-ke.

Shahrak-e Shamsabad

Shahrak-e Shamsabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Tiong-iong Koān Shamsabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.863 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 529 hō͘ jîn-ke.

Pakalniškiai (Kražiai)

Pakalniškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Šiauliai Kūn Kelmė Koān Kražiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3 ê lâng tòa.

Traulėnai

Traulėnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Telšiai Kūn Telšiai Koān Luokė Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

Gur Abjir

Gur Abjir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Khomam Koān Chapar Khaneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.698 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 531 hō͘ jîn-ke.

Karkažiškiai (Utena)

Karkažiškiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Užpaliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1 ê lâng tòa.

Lekiškė

Lekiškė sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Klaipėda Kūn Šilutė Koān Švėkšna Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3 ê lâng tòa.

Amfreville-la-Mi-Voie

Tī Amfreville-la-Mi-Voie ê sì-ûi ū Bonsecours, Belbeuf, Le Mesnil-Esnard, Saint-Étienne-du-Rouvray, kap Sotteville-lès-Rouen téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Gachi (Fars)

Gachi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Shiraz Kūn Tiong-iong Koān Qarah Bagh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.226 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 532 hō͘ jîn-ke.

Blangy-le-Château

Tī Blangy-le-Château ê sì-ûi ū Les Authieux-sur-Calonne, Bonneville-la-Louvet, Le Brévedent, Le Faulq, Fierville-les-Parcs, Le Mesnil-sur-Blangy, kap Saint-Philbert-des-Champs téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Raguva

Raguva sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Raguva Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 533 ê lâng tòa.

Mahdiyeh (Fars)

Mahdiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Shiraz Kūn Tiong-iong Koān Derak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.206 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 533 hō͘ jîn-ke.

Alan (Tang Azerbaijan)

Alan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Sarab Kūn Mehraban Koān Alan Baraghush Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.373 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 533 hō͘ jîn-ke.

Nalus

Nalus sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Sai Azerbaijan Séng Oshnavieh Kūn Nalus Koān ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.973 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 533 hō͘ jîn-ke.

Saint-Joseph-de-Rivière

Tī Saint-Joseph-de-Rivière ê sì-ûi ū Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Miribel-les-Échelles, Saint-Aupre, Saint-Étienne-de-Crossey, kap Saint-Julien-de-Raz téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Aukštkalniai (Kaunas)

Aukštkalniai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Vilkija Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 4 ê lâng tòa.

Solontsy

Solontsy sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Veydelevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 741 ê lâng tòa. Hia ū 9 tiâu ke-á-lō͘.

Samarka

Samarka sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Loktevsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 590 ê lâng tòa. Hia ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

Akbarabad (Fasa)

Akbarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Fasa Kūn Sheshdeh and Qarah Bulaq Koān Sheshdeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.230 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 534 hō͘ jîn-ke.

Abdol Rahim

Abdol Rahim sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Shara Koān Shur Dasht Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.156 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 534 hō͘ jîn-ke.

Zeh-e Kalut

Zeh-e Kalut sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rudbar-e Jonubi Kūn Jazmurian Koān Jazmurian Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 6.835 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 534 hō͘ jîn-ke.

Umetbayevo

Umetbayevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Baymaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 535 ê lâng tòa. Hia ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

Latgah

Latgah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Bahar Kūn Lalejin Koān Mohajeran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.973 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 535 hō͘ jîn-ke.

Dizaj-e Olya

Dizaj-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Marand Kūn Tiong-iong Koān Mishab-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.752 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 535 hō͘ jîn-ke.

Zoshk

Zoshk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Shandiz Koān Shandiz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.171 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 535 hō͘ jîn-ke.

Mikališkis (Panevėžys)

Mikališkis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Panevėžys Koān Vadokliai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Tatarestaq Hiong

Tatarestaq Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nur Kūn Baladeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 536 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 1.535 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

Hasanabad-e Kalej

Hasanabad-e Kalej sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Abyek Kūn Basharyat Koān Basharyat-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.090 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 536 hō͘ jîn-ke.

Su Kahriz

Su Kahriz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Khorramdarreh Kūn Tiong-iong Koān Zanjanrud-e Pain Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.206 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 536 hō͘ jîn-ke.

Kavoliškis

Kavoliškis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Rokiškis Koān Rokiškis Chng-kha Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 1212 ê lâng tòa.

Slabada (Kaišiadorys)

Slabada sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaišiadorys Koān Kaišiadorys Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 0 ê lâng tòa.

Saidabad (Alborz)

Saidabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Savojbolagh Kūn Tiong-iong Koān Saidabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.175 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 537 hō͘ jîn-ke.

Radžiūnai (Utena)

Radžiūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Utena Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

Burly

Burly sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Gafuriysky Koān ê chi̍t ê chng-thâu. Tī 2010 nî ê sî-chūn, chng-thâu ê jîn-kháu ū 539 ê lâng. Hia ū 10 tiâu ke-lō͘.

Kushk-e Nar

Kushk-e Nar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Parsian Kūn Kushk-e Nar Koān Piveshk Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 3.260 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 539 hō͘ jîn-ke.

Liernais

Tī Liernais ê sì-ûi ū Thoisy-la-Berchère, Censerey, Brazey-en-Morvan, Saint-Martin-de-la-Mer, Saulieu, Sussey, kap Blanot téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Ilikovo

Ilikovo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Kushnarenkovsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 541 ê lâng tòa. Kui-ê chng-thâu ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

Ivachevo

Ivachevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Dyurtyulinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 541 ê lâng tòa. Kui-ê chng-thâu ū 4 tiâu ke-á-lō͘.

Gilvan (Zanjan)

Gilvan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Tarom Kūn Tiong-iong Koān Bughda Kandi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.036 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 541 hō͘ jîn-ke.

Shamkan

Shamkan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Sabzevar Kūn Sheshtomad Koān Shamkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.102 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 541 hō͘ jîn-ke.

Saint-Jean-sur-Reyssouze

Tī Saint-Jean-sur-Reyssouze ê sì-ûi ū Béréziat, Chavannes-sur-Reyssouze, Jayat, Mantenay-Montlin, Marsonnas, Saint-Étienne-sur-Reyssouze, Saint-Julien-sur-Reyssouze, kap Servignat téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Tuyehdarvar Hiong

Tuyehdarvar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Semnan Séng Damghan Kūn Amirabad Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 542 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 1.563 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

Dashtak (Marvdasht)

Dashtak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Dorudzan Koān Dorudzan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.109 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 542 hō͘ jîn-ke.

Jagharq

Jagharq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Torqabeh Koān Jagharq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.044 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 542 hō͘ jîn-ke.

Hesar (Torqabeh and Shandiz)

Hesar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Torqabeh kap Shandiz Kūn Torqabeh Koān Torqabeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.944 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 542 hō͘ jîn-ke.

Yeremeyevo

Yeremeyevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Chishminsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 543 ê lâng tòa. Hia ū 23 tiâu ke-á-lō͘.

Katra (Mazandaran)

Katra sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Tonekabon Kūn Nashta Koān Katra Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.914 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 543 hō͘ jîn-ke.

Chavannes-sur-Reyssouze

Tī Chavannes-sur-Reyssouze ê sì-ûi ū Arbigny, Saint-Bénigne, Saint-Étienne-sur-Reyssouze, Saint-Jean-sur-Reyssouze, Saint-Trivier-de-Courtes, Servignat, kap Vescours téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Saint-André-sur-Vieux-Jonc

Tī Saint-André-sur-Vieux-Jonc ê sì-ûi ū Condeissiat, Montracol, Péronnas, Saint-André-le-Bouchoux, Saint-Paul-de-Varax, Saint-Rémy, kap Servas téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Janapolis (Utena)

Janapolis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Daugailiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.