ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 149

Oshya

Oshya sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Perm Pian-kiong-khu Kuyedinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 820 ê lâng tòa. Hia ū 14 tiâu ke-á-lō͘.

Smorodino

Smorodino sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Grayvoronsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 633 ê lâng tòa. Hia ū 11 tiâu ke-á-lō͘.

Novaya Zarya

Novaya Zarya sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Belgorod Chiu Shebekinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 10 ê lâng tòa. Hia ū 2 tiâu ke-á-lō͘.

Povalikha

Povalikha sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Pervomaysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 3089 ê lâng tòa. Hia ū 37 tiâu ke-á-lō͘.

Veršiai

Veršiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Marijampolė Kūn Šakiai Koān Sintautai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 501 ê lâng tòa.

Aramu (Ilam)

Aramu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Darreh Shahr Kūn Tiong-iong Koān Aramu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.408 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 501 hō͘ jîn-ke.

Chehr

Chehr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Harsin Kūn Bisotun Koān Shizar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.129 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 501 hō͘ jîn-ke.

Baušiškės (Vilnius)

Baušiškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Medininkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

Sheykhdarabad Hiong

Sheykhdarabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tang Azerbaijan Séng Meyaneh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 503 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.372 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

Khosrow Shirin

Khosrow Shirin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān Khosrow Shirin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.835 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 503 hō͘ jîn-ke.

Nir (Yazd)

Nir sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Nir Koān Bafruiyeh Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.740 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 503 hō͘ jîn-ke.

Villequier-Aumont

Tī Villequier-Aumont ê sì-ûi ū Caumont, Chauny, Flavy-le-Martel, Frières-Faillouel, La Neuville-en-Beine, Ugny-le-Gay, kap Viry-Noureuil téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Užupiai (Vilnius)

Užupiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Šatrininkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

Bayguzino

Bayguzino sī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Ishimbaysky Koān ê chi̍t ê chng-thâu. Tī 2010 nî ê sî-chūn, chng-thâu ê jîn-kháu ū 504 ê lâng. Hia ū 9 tiâu ke-lō͘.

Kusekeyevo

Kusekeyevo sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Birsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 504 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 11 tiâu ke-á-lō͘.

Kheyrud Kenar

Kheyrud Kenar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Mazandaran Séng Nowshahr Kūn Tiong-iong Koān Kheyrud Kenar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.856 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 504 hō͘ jîn-ke.

Lescheroux

Tī Lescheroux ê sì-ûi ū Cormoz, Foissiat, Jayat, Mantenay-Montlin, Saint-Julien-sur-Reyssouze, kap Saint-Nizier-le-Bouchoux téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Vaitkūnai (Utena)

Vaitkūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Leliūnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

Faryab Hiong

Faryab Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 505 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.495 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

Villanueva de las Manzanas

Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Vega de Infanzones, Villaturiel, Mansilla Mayor, Mansilla de las Mulas, Santas Martas, Corbillos de los Oteros, Cabreros del Río, Campo de Villavidel.

Posyolok Ilyicha

Posyolok Ilyicha sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Altai Pian-kiong-khu Pervomaysky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2013 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 505 ê lâng tòa. Hia ū 5 tiâu ke-á-lō͘.

Fash

Fash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kermanshah Séng Kangavar Kūn Tiong-iong Koān Fash Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.925 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 506 hō͘ jîn-ke.

Hanza (Rabor)

Hanza sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rabor Kūn Hanza Koān Hanza Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.452 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 506 hō͘ jîn-ke.

Darva (Fars)

Darva sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong-iong Koān Khosuyeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.225 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 507 hō͘ jîn-ke.

Changi (Iran)

Changi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Pakdasht Kūn Tiong-iong Koān Hesar-e Amir Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.837 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 507 hō͘ jîn-ke.

Esmailabad (Tus)

Esmailabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Mashhad Kūn Tiong-iong Koān Tus Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.057 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 507 hō͘ jîn-ke.

Rukainiai

Rukainiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Rukainiai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 770 ê lâng tòa.

Kalinauka (Utena)

Kalinauka sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Vyžuonai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn bô lâng tòa.

Gailiūnai (Kaunas)

Gailiūnai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Vilkija Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

Kiska-Yelga

Kiska-Yelga sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Buzdyaksky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 509 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 8 tiâu ke-á-lō͘.

Abu ol Verdi

Abu ol Verdi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Pasargad Kūn Hakhamanish Koān Abu ol Verdi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.221 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 509 hō͘ jîn-ke.

Mazinan

Mazinan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Davarzan Kūn Tiong-iong Koān Mazinan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.515 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 509 hō͘ jîn-ke.

Chahar Borj (Pak Khorasan)

Chahar Borj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Esfarayen Kūn Tiong-iong Koān Daman Kuh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.996 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 509 hō͘ jîn-ke.

Landouzy-la-Ville

Tī Landouzy-la-Ville ê sì-ûi ū Bucilly, Éparcy, La Hérie, Jeantes, Landouzy-la-Cour, Origny-en-Thiérache, kap Plomion téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Heugleville-sur-Scie

Tī Heugleville-sur-Scie ê sì-ûi ū Auffay, Beauval-en-Caux, Biville-la-Baignarde, Cropus, Gonneville-sur-Scie, kap Notre-Dame-du-Parc téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Chamkhaleh

Chamkhaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong-iong Koān Chaf Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.814 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 510 hō͘ jîn-ke.

Rameshk

Rameshk sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Qaleh Ganj Kūn Chah Dadkhoda Koān Rameshk Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.874 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 510 hō͘ jîn-ke.

Lay Bid

Lay Bid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Shahin Shahr kap Meymeh Kūn Meymeh Koān Zarkan Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 1.832 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 510 hō͘ jîn-ke.

Mâlain

Tī Mâlain ê sì-ûi ū Ancey, Sainte-Marie-sur-Ouche, Prâlon, Savigny-sous-Mâlain, Baulme-la-Roche, kap Fleurey-sur-Ouche téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Howmeh Hiong (Borujen Kūn)

Howmeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Borujen Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 511 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 2.144 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 3 ê chng-thâu.

Gineikiai (Kaunas)

Gineikiai sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Kaunas Kūn Kaunas Koān Vilkija Tē-hng Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 8 ê lâng tòa.

Šeduikiškis (Rokiškis)

Šeduikiškis sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Panevėžys Kūn Rokiškis Koān Rokiškis Chng-kha Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 2 ê lâng tòa.

Kartkisyak

Kartkisyak sī chi̍t ê tī Lō͘-se-a Liân-pang Bashkortostan Kiōng-hô-kok Askinsky Koān ê chng-kha só͘-chāi. Tī 2010 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê só͘-chāi ū 512 ê lâng tòa. Chng-thâu lāi ū 9 tiâu ke-á-lō͘.

Navaygan

Navaygan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Darab Kūn Tiong-iong Koān Qaleh Biyaban Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 1.712 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 512 hō͘ jîn-ke.

Zarrinabad

Zarrinabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Zanjan Séng Ijrud Kūn Tiong-iong Koān Sojas Rud Hiong ê siâⁿ-chhī. Tī 2035 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê siâⁿ-chhī ū 2.374 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 512 hō͘ jîn-ke.

Vitrac-Saint-Vincent

Tī Vitrac-Saint-Vincent ê sì-ûi ū Chasseneuil-sur-Bonnieure, Cherves-Châtelars, Montembœuf, Saint-Adjutory, kap Suaux téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Écouen

Tī Écouen ê sì-ûi ū Le Mesnil-Aubry, Sarcelles, Villiers-le-Bel, Ézanville, Piscop, Le Plessis-Gassot, kap Saint-Brice-sous-Forêt téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Alaburdiškės (Vilnius)

Alaburdiškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Vilnius Kūn Vilnius Koān Medininkai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 6 ê lâng tòa.

Ruzgiškės

Ruzgiškės sī chi̍t ê tī Lietuva Kiōng-hô-kok Utena Kūn Utena Koān Tauragnai Tiúⁿ-ló-khu ê chng-thâu. Chit-ê chng-thâu tī 2011 nî ê sî-chūn ū 3 ê lâng tòa.

Sast

Sast sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Esfarayen Kūn Tiong-iong Koān Ruin Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 2.586 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 514 hō͘ jîn-ke.