ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 138

Tanguiyeh

Tanguiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Chahar Gonbad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Tolombeh-ye Soltani (Rafsanjan)

Tolombeh-ye Soltani sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rafsanjan Kūn Tiong-iong Koān Kabutar Khan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Loguivy-Plougras

Tī Loguivy-Plougras ê sì-ûi ū La Chapelle-Neuve, Loc-Envel, Lohuec, Plougonver, Plougras, Plounérin, kap Plounévez-Moedec téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Champagne-Mouton

Tī Champagne-Mouton ê sì-ûi ū Benest, Chassiecq, Nanteuil-en-Vallée, Saint-Coutant, Turgon, Le Vieux-Cérier, kap Vieux-Ruffec téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Rahmatabad (Shiraz)

Rahmatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Shiraz Kūn Zarqan Koān Rahmatabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.286 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 850 hō͘ jîn-ke.

Dar-e Boneh

Dar-e Boneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Tiong-iong Koān Meymand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Mowtowr-e Musa Haqiqi

Mowtowr-e Musa Haqiqi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rudbar-e Jonubi Kūn Jazmurian Koān Jazmurian Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Kushk-e Qazi

Kushk-e Qazi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Fasa Kūn Tiong-iong Koān Kushk-e Qazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.053 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.073 hō͘ jîn-ke.

Eslamabad (Bagh-e Malek)

Eslamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Bagh-e Malek Kūn Tiong-iong Koān Rud Zard Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 42 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

Rostamabad (Rudbar-e Jonubi)

Rostamabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rudbar-e Jonubi Kūn Tiong-iong Koān Rudbar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 39 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Posht-e Tang-e Gol Gol

Posht-e Tang-e Gol sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Lorestan Séng Selseleh Kūn Firuzabad Koān Firuzabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Dasht-e Khak

Dasht-e Khak sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Zarand Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Khak Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.328 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 835 hō͘ jîn-ke.

Tang-e Ban

Tang-e Ban sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Behbahan Kūn Tashan Koān Tashan-e Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 45 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Chah-e Zar

Chah-e Zar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Baft Kūn Tiong-iong Koān Khabar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Sistan-e Olya

Sistan-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Tiong-iong Koān Jolgah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Monastero di Vasco

Tī Monastero di Vasco ê sì-ûi ū Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Vicoforte, kap Villanova Mondovì téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Hoseynabad-e Baqeri

Hoseynabad-e Baqeri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Sharifabad Hiong ê chng-thâu.

Deh Golabi

Deh Golabi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Chahar Gonbad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Kahn Qaleh

Kahn Qaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Chahar Gonbad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Salehabad-e Sofla

Salehabad-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Chahar Gonbad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Hoseynabad (Shirkuh)

Hoseynabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Tiong-iong Koān Tang Chenar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 9 hō͘ jîn-ke.

Gowd-e Bid

Gowd-e Bid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Yazd Séng Taft Kūn Tiong-iong Koān Rabatat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Bayaz

Bayaz sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Anar Kūn Tiong-iong Koān Bayaz Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.403 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 802 hō͘ jîn-ke.

Kavaru (Bam)

Kavaru sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bam Kūn Tiong-iong Koān Deh Bakri Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Vakilabad (Arzuiyeh)

Vakilabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Arzuiyeh Kūn Tiong-iong Koān Vakilabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.010 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 859 hō͘ jîn-ke.

Deh Bakri

Deh Bakri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bam Kūn Tiong-iong Koān Deh Bakri Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.008 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.262 hō͘ jîn-ke.

Sargari

Sargari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rigan Kūn Tiong-iong Koān Gavkan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Mahmudiyeh (Rafsanjan)

Mahmudiyeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rafsanjan Kūn Tiong-iong Koān Razmavaran Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Bala Rudkhaneh

Bala Rudkhaneh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Narmashir Kūn Tiong-iong Koān Posht Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 22 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Bariku

Bariku sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Tiong-iong Koān Madvarat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Taranj

Taranj sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Tiong-iong Koān Madvarat Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Bon La

Bon La sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Shahr-e Babak Kūn Tiong-iong Koān Meymand Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Cham-e Dehqan

Cham-e Dehqan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Ramhormoz Kūn Tiong-iong Koān Howmeh-ye Sharqi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Feyzabad (Nain)

Feyzabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Lay Siyah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Dowlatabad (Nain)

Dowlatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Mehrabad (Kuhestan)

Mehrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 21 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

Kheyrabad (Kuhestan)

Kheyrabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

Jezlan

Jezlan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Lay Siyah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 26 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

Jalalabad (Kuhestan)

Jalalabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 10 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Qaleh Dar

Qaleh Dar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Nain Kūn Tiong-iong Koān Lay Siyah Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 9 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

Gonbad Bahram

Gonbad Bahram sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Jiroft Kūn Sarduiyeh Koān Gevar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Gol Kandi

Gol Kandi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rudbar-e Jonubi Kūn Jazmurian Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 32 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

Qaleh-ye Qasem

Qaleh-ye Qasem sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andimeshk Kūn Alvar-e Garmsiri Koān Hoseyniyeh Hiong ê chng-thâu.

Sharu

Sharu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andimeshk Kūn Alvar-e Garmsiri Koān Qilab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Darvish Ahmad

Darvish Ahmad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Tiong-iong Koān Shalal and Dasht-e Gol Hiong ê chng-thâu.

Lesquielles-Saint-Germain

Tī Lesquielles-Saint-Germain ê sì-ûi ū Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Guise, Hannapes, Iron, Tupigny, Vadencourt, Grand-Verly, kap Villers-lès-Guise téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Saint-Claud

Tī Saint-Claud ê sì-ûi ū Cellefrouin, Le Grand-Madieu, Roumazières-Loubert, Lussac, Nieuil, Parzac, kap Saint-Laurent-de-Céris téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Cognac, France

Tī Cognac ê sì-ûi ū Boutiers-Saint-Trojan, Châteaubernard, Cherves-Richemont, Javrezac, Merpins, kap Saint-Laurent-de-Cognac téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Pino sulla Sponda del Lago Maggiore

Tī Pino sulla Sponda del Lago Maggiore ê sì-ûi ū Tronzano Lago Maggiore, Veddasca, Maccagno, Brissago, kap Gambarogno téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Castiglione Torinese

Tī Castiglione Torinese ê sì-ûi ū Baldissero Torinese, Gassino Torinese, Pavarolo, San Mauro Torinese, kap Settimo Torinese téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.